Stef Blok Minister van Buitenlandse Zaken!… ???

Premier Rutte, die met zijn regeringen (net als de 4 kabinetten Balkenende) weigert om de EU-richtlijn EPBD na te leven, heeft Stef Blok voorgedragen als minister van Buitenlandse Zaken.

Oud minister Stef Blok was in het verleden medeverantwoordelijk voor de niet-correcte uitvoering van de Europese EPBD-richtlijn.

Die richtlijn uit 2002 was bedoeld om energiebesparing in gebouwen te bevorderen, met behulp van specifieke instrumenten en stimulering. In 2006 had de richtlijn geïmplementeerd moeten zijn. Maar Nederlandse regeringen hebben dat alsmaar geweigerd.

Als gevolg daarvan stagneerde het energiebesparingstempo in Nederland, bleven burgers veel te veel gas verbranden om hun woningen verwarmd te krijgen, en bleef de CO2-uitstoot veel te hoog.

Wij blijven versteld staan van dit milieuonvriendelijke, klimaatonvriendelijke, welvaart beschadigende, anti-Europese gedrag van de Nederlandse regering.

Het is tijd voor een parlementaire enquete naar het (alsmaar floppende) duurzaamheidsbeleid van de afgelopen 15 jaar.

Zie voor achtergrond informatie ook (bijvoorbeeld) http://www.energieoverheid.nl/2016/03/11/labelgate-europese-commissie-nog-helemaal-niet-akkoord-met-energielabel/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Conclusie (advies) P-G Hoge Raad gepland op 15 juni 2018

Op 12 januari 2018 heeft de Hoge Raad bekend gemaakt dat de Procureur-Generaal zijn conclusie zal nemen op 15 juni 2018. Het betreft daarbij zijn ‘rechtsgeleerd advies’ in de EnergyClaim zaak.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim e.a. vs Kiwa: comparitiezitting = 13 juni 2018

De comparitiezitting in de zaak Stichting EnergyClaim e.a. vs Kiwa NV certificatie zal plaatsvinden op 13 juni 2018 om 09.30 uur.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Alle EnergyClaim stukken liggen bij de Hoge Raad

Op 1 december heeft de Staat met een schriftelijke toelichting gereageerd op de cassatiedagvaarding door EnergyClaim. Op 15 december heeft EnergyClaim in repliek het verweer van de Staat bestreden. Op 12 januari zal de Procureur-Generaal een datum vaststellen waarop de Advocaat-Generaal van de HR zal concluderen. Dat is doorgaans 3 of 4 maanden later. Vervolgens kunnen partijen nog reageren op de visie van de A-G. Naar verwachting volgt een arrest in september 2018. Bel of mail ons indien u een toelichting wenst.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim in syllabus Europees Recht UvA

Het EnergyClaim-vonnis van de Rechtbank Den Haag in 2014 is ieder jaar vaste kost voor ca. 700 studenten Europees Recht van de Universiteit van Amsterdam. Pieter Levenbach van de Stichting EnergyClaim mocht in 2017 een gastcollege verzorgen en is gevraagd om dat in 2018 opnieuw te doen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

PBL: ‘Rutte-3 haalt klimaatdoelen bij lange na niet’

Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet het vage plan van Rutte III óók niet zitten. https://www.ad.nl/politiek/rutte-3-haalt-klimaatdoelen-bij-lange-na-niet~a917cf51/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Boetes voor ontbreken energielabel zijn mogelijk onterecht

De inspectie ILENT heeft 23 boetes uitgedeeld vanwege het ontbreken van een energielabel bij de verkoop van gebouwen. Zie: https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/10/19/boetes-voor-verkoop-utiliteitsgebouwen-zonder-energielabel

EnergyClaim is van mening dat energielabels niet-rechtsgeldige documenten zijn. Juridisch en inhoudelijk rammelt het energielabel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Klimaatonvriendelijk regeerakkoord = teleurstellend, déjà vu

Het Nederlandse energie- en klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving is sinds 2002 een drama. Van ambitieuze plannen kwam vrijwel niks terecht. De 4 kabinetten Balkenende en Rutte I en II waren voor het milieu rampzalig. Honderden miljoenen euro’s werden verkwist aan zinloze, ineffectieve, energieverkwistende gekkigheden zoals het niet-rechtsgeldige energielabel. Men diende de belangen van slechts een kleine groep mensen en bedrijven, ten koste van de belangen van de bevolking (klimaat, gezondheid, veiligheid en welvaart). Nederland kelderde op duurzaamheidsranglijsten, van koploper tot achterblijver.
Ironisch is dat Gerrit Zalm, die tijdens kabinetten Balkenende I & II volgens insiders een drijvende kracht was achter het hinderen van energiebesparing, nu zo’n belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van een regeerakkoord. Dat akkoord verhoogt de energiekosten voor burgers maar blijft het tempo van energiebesparing afremmen. Niet het terugdringen van de verbranding van fossiele brandstoffen is de prioriteit, maar de afvang en opslag van CO2. Dat is een peperdure, energieverslindende methode om CO2 in de grond te stoppen. De nadruk zou moeten liggen op het minder verbranden van fossiele brandstoffen, door energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Ook het direct gebruiken van CO2 in de glastuinbouw of industrie is aantrekkelijker dan opslag onder de grond.

Het regeerakkoord bestaat wéér uit plannen en luchtballonnen voor de zeer lange termijn, terwijl de geschiedenis heeft bewezen dat (nieuwe) regeringen zich vaak niet houden aan plannen en besluiten van eerdere regeringen. Ook hebben we te maken met bestuurders die de wet niet naleven, zoals de EU-EPBD-richtlijn. De Nederlandse regering focust vooral op akkoorden en convenanten, maar die worden vaak niet nageleefd. Burgers, bedrijven en het milieu zijn alsmaar de dupe.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

ILT-Jaarverslag 2016 over het energielabel

Echt waar, onderstaande staat in het jaarverslag (van mei 2016). Commentaar is onnodig…

“2.10 Het energielabel voor gebouwen
Wie in Nederland een gebouw verkoopt of verhuurt, moet een definitief energielabel overdragen aan de nieuwe eigenaar. Meestal hebben verkopers van huizen dit prima geregeld: circa 85 %. De ILT herinnert verkopers er per brief aan dat een energielabel wettelijk verplicht is. Zij kunnen dat dan alsnog regelen.
Een energielabel is belangrijk omdat de nieuwe bewoners daarmee kunnen zien wat de energieprestatie is van hun nieuwe woning. En ook waar het verbeterpotentieel van de woning ligt. Dit is Europese regelgeving: de Europese Unie hoopt dat energielabels uiteindelijk een positief effect hebben op het tegengaan van de opwarming van de aarde.
Wat doet de inspectie?
De ILT toetst na minimaal zes weken na de attenderingsbrief of er alsnog een label is geregistreerd voor verkochte woningen. Zo niet, dan start het traject last onder dwangsom (LOD).
Klus
Vanwege de hoge aantallen en het intensieve traject van de LOD’s is dit een tijdrovende klus. Verder betreft het burgers die het soms niet eens zijn met de regelgeving of iets niet begrijpen en in sommige gevallen onterecht een brief kregen vanwege foutieve registratie. Dat levert veel extra werk op bij het Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de ILT, omdat burgers snel de telefoon pakken.”

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Pieter Winsemius wil een goed plan

BNR zond op 30 september een item uit over de visie van oud-milieuminister Pieter Winsemius op het klimaatbeleid. Niet een minister, maar een goed plan is nodig. BNR: “Als oud-minister van milieu ziet Winsemius in huisisolatie een snelle oplossing, die tergend langzaam door de laatste paar kabinetten is behandeld.” Zie het BNR artikel en de link naar de uitzending.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen