Algemene Rekenkamer hekelt kwaliteit en effectiviteit energielabel

Algemene Rekenkamer rapport aan Tweede Kamer, 18-5-2016:

“De betrouwbaarheid van het nieuwe energielabel is onvoldoende gewaarborgd en de effectiviteit ervan is vooralsnog gering.”

Zie voor details het artikel van Siebe Schootstra op EnergieOverheid.nl (met vele links): http://www.energieoverheid.nl/2016/05/18/ook-rekenkamer-hekelt-kwaliteit-en-effect-energielabel/

Noot EnergyClaim: Helaas lijkt (ook) de Algemene Rekenkamer zich niet voldoende verdiept te hebben in de letter en geest van de EPBD.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gerechtshof bepaalt (tussen)arrest op 19 juli

Op 15 maart 2016 diende EnergyClaim een verzoek in bij het gerechtshof Den Haag.
 
Op 12 mei ontvingen wij bericht dat het hof op 19 juli zal reageren op ons verzoek. De inhoudelijke reactie op het verzoek duurt dus > 4 maanden …
 
(Participanten ontvangen een gedetailleerder bericht per e-mail).
 
 
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Europese Commissie nog steeds bezig met beoordelen Nederlands energielabel

In antwoord op vragen van EU-parlementariër Bas Eickhout heeft Eurocommissaris Arias Cañete (Energie) op 8 april geantwoord dat de Europese Commissie nog steeds bezig is met het bestuderen of de EPBD-richtlijn in Nederland correct is omgezet en uitgevoerd. De Commissie heeft een ‘series of concerns’ aangekaart bij de Nederlandse autoriteiten. De Commissie bestudeert momenteel of het energielabelsysteem voldoet aan de EPBD. (Voor Nederland betreft dit dus o.a. het doe-het-zelf energielabelabelststeem van minister Blok, waarbij Nederlandse woningeigenaren zélf hun woningen moeten beoordelen, en waarbij de overheid vervolgens het energielabel verstrekt – Red.)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nederland ook achterop met energie efficiëntie

Zie: http://www.energieoverheid.nl/2016/04/26/nerderland-ook-achterop-met-energie-efficientie/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verstrekte de Staat onjuiste informatie aan het gerechtshof?

In haar verdediging tegen de EnergyClaim heeft de Staat tegen de rechtbank, en nu ook tegen het gerechtshof, gezegd dat de EPBD-richtlijn ‘tijdig en juist’ is geïmplementeerd. Dat is volgens ons ONJUIST. Daarom vragen wij het gerechtshof om hierover te oordelen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Procesdossier bij het Gerechtshof; 10 mei volgt belangrijk besluit

Het gerechtshof Den Haag had EnergyClaim en de Staat opgedragen om te ‘fourneren’. Dus hebben beide partijen op 12 april een kopie van het complete procesdossier geleverd aan het hof. Op 10 mei 2016 beslist het hof over het verzoek van EnergyClaim om akten te mogen nemen. De akten zijn nodig als reactie op nieuwe informatie in de Memorie van Antwoord van de Staat, en als toelichting op belangrijke juridische vraagstukken.

Tevens beslist het hof op 10 mei over het verzoek van beide partijen om een Comparitie van Partijen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waanzinnige aspecten EU-emissie’handel’; profijt vervuilers = 24 miljard euro

http://bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/885/15909

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

NASA: February breaks global temperature records by ‘shocking’ amount

Artikel in The Guardian op 14 maart 2016.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Labelgate: Europese Commissie nog helemaal niet akkoord met energielabel

Siebe Schootstra  schrijft op www.EnergieOverheid.nl:

Het Nederlandse energielabel blijkt nog steeds onderwerp van onderzoek te zijn door de Europese Commissie. Dit in tegenstelling tot de uitlatingen van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst). Europarlementarier Bas Eickhout noemt de situatie ‘bizar’.

Zie voor het hele artikel: http://www.energieoverheid.nl/2016/03/11/labelgate-europese-commissie-nog-helemaal-niet-akkoord-met-energielabel/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

10 jaar contraproductief beleid van Nederlandse regering

Uiterlijk 4 januari 2006 had Nederland de Europese richtlijn Energieprestaties van Gebouwen (EPBD 2002/91) volledig en correct moeten implementeren. Het in de richtlijn bedoelde energieprestatiecertificaat was geïnspireerd door het Nederlandse EnergiePrestatieAdvies. Nederland was in 2002 nog het gidsland in Europa op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Het doel van de richtlijn is om de energiebehoefte van gebouwen en woningen op een verantwoorde wijze te verlagen. Een energieprestatiecertificaat, opgesteld door een onafhankelijke deskundige, is verplicht bij de verkoop of verhuur. Het certificaat moet de potentiële koper of huurder informeren over de energieprestatie en over de kosten en baten van verantwoorde energiebesparende maatregelen. Een dergelijk certificaat is in Nederland nooit correct ingevoerd. En de EPA-sector werd grotendeels buiten spel gezet na 2003. In Nederland is het tempo van energiebesparing en verduurzaming de afgelopen 12 jaar achtergebleven bij de rest van Europa. De reden is dat vanaf 2002/2003 het Nederlandse energiebesparingsbeleid contraproductief is geweest, in plaats van effectief.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen