Regering en parlement vertikken het om de wet na te leven

Nederland doet mee aan de Europese Unie. Tenminste: soms, maar lang niet altijd! Lidstaat Nederland vertikt het om diverse Europese Richtlijnen, waaronder de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), correct te implementeren. Alle regeringen Balkenende en Rutte vertikten het om loyaal die Europese richtlijn van 2002 uit te voeren en na te leven. Mede daarom komt er maar weinig terecht van het zuiniger en gezonder maken van woningen en gebouwen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van gebouwen gaat met een tergend langzaam tempo. De overheid doet ook van alles om ambitieuze burgers die energiebesparing willen tegen te werken. Met zwalkend, alsmaar veranderend en verwarrend beleid op het gebied van regelgeving (bvb het energielabel) en alsmaar veranderende stimulering en alsmaar veranderende strategieën. Veranderingen en verwarring veroorzaken uitstel van actie. De overheid dient helaas vrijwel exclusief haar eigen belangen, die van het ‘grootcapitaal’ en die van de fossiele sector. Ten koste van de volksgezondheid, de betaalbaarheid van huisvesting, en het milieu. Lidstaat Nederland is géén loyaal lid van de Europese Unie, maar een opportunistische, geniepige saboteur. NOS, BNR en de print media zijn al jaren op de hoogte van het destructieve gedrag van de Nederlandse regering, VROM, EZ, BZK en andere ministeries. Maar u hoort er weinig over. De Raad van State, de Nationale ombudsman, de Rekenkamer, de Europese Commissie en vele andere partijen observeren het wangedrag van de regering, maar leggen zich erbij neer. Laf, maar blijkbaar is het lucratief voor veel experts om de regering de wet te laten negeren…

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

‘Klimaatcatastrofes zijn onafwendbaar’

De visie van Rob van Wijk in een helder artikel op DuurzaamBedrijfsleven. Klimaatcatastrofes zijn onafwendbaar, maar de Europese Green Deal is een positieve ontwikkelinghttps://www.duurzaambedrijfsleven.nl/future-leadership/34593/rob-de-wijk-optimistischer-over-europa?q=%2Ffuture-leadership%2F34593%2Frob-de-wijk-optimistischer-over-europa&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Daily+Focus+7+September

Noot EnergyClaim: Goed verhaal, maar … het klimaatbeleid van de Europese Commissie wordt al vele jaren ondermijnd door Nederlandse tegenwerking.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verkoop gasverbrandende HR-ketels stijgt; energietransitie vertraagd

In 2019 zijn 450.000 HR-ketels verkocht. Na de plaatsing van een nieuwe HR-ketel is het onwaarschijnlijk dat de woningeigenaar de komende 15 jaar zal besluiten om over te stappen op een warmtepomp of andere techniek voor warmtelevering. Nederland blijft dus gas verbranden. Zie https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gasmonitor-2020-piekjaar-verkoop-hr-ketels/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gasverlater hoeft ‘afsluitboete’ niet te betalen

NOS Nieuws • Binnenland

Een man uit Meppel hoeft een rekening, die was gevorderd door de netbeheerder voor het verwijderen van zijn gasaansluiting, niet te betalen. Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland vorige week bepaald. Zie https://nos.nl/artikel/2343920-gasverlater-hoeft-van-de-rechter-afsluitboete-niet-te-betalen.html

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

VEH roept op om snel een goedkoop energielabel te regelen

De weerstand tegen de introductie van een effectief, nuttig energielabel (en dus meer energiebesparing) laait weer weer op. De Vereniging Eigen Huis roept woningeigenaren op om nu nog even een bijna gratis energielabel zélf te regelen. Zo’n ‘doe-het-zelf’ energielabel, in de media ook wel ‘sjoemellabel’ genoemd, is een oppervlakkig, onbetrouwbaar en bijna nutteloos ding dat ooit door de staat gelanceerd werd. Maar volgens de Europese EPBD-richtlijn moeten potentiële kopers en huurders inzicht krijgen in een betrouwbaar energieprestatiecertificaat dat de energieprestatie van de woning weergeeft, met een informatie over de kosten en baten van verantwoorde energiebesparende maatregelen. Dat energieprestatiecertificaat moet opgesteld zijn door een onafhankelijke deskundige. Maar met het huidige Nederlandse energielabel krijgt de koper of huurder slechts een beknopt, oppervlakkig en onbetrouwbaar ding. Daardoor weet de koper of huurder niet hoe hoog energiezuinig (en gezond en comfortabel) de woning is. Ook kan de koper of huurder geconfronteerd worden met onverwacht hoge energielasten. Zo kan een ‘goedkope’ huurwoning peperduur uitpakken vanwege hoge verwarmingskosten. Er zijn ook woningen die in de zomer vele dagen onbewoonbaar zijn zonder dure airconditioning.

Voor energieadviseurs die nu investeren in het kunnen conformeren aan de NTA 8800 ontstaat er dus opnieuw een situatie dat de vraag naar ‘deskundige’ energielabels enorm tegen kan vallen, omdat woningeigenaren de komende maanden nog even een label regelen dat 10 jaar geldig is.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Aardgasvrije wijken project faalt volgens Algemene Rekenkamer

NRC 22-5-2020: Het project van het Rijk om een aantal wijken van het gas af te halen krijgt harde kritiek. Slechts een paar huizen gingen echt van het gas. Het plan van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) om in nauwelijks twee jaar tweeduizend woningen aardgasvrij te maken, is op niets uitgelopen. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer deze week zijn „slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij” gemaakt.  Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/09/gasnet-eruit-warmtenet-erin-dat-gaat-zomaar-niet-a3993150  en ook (voor een ‘déjá vu’) http://www.energyclaim.nl/2013/if-youre-not-willing-to-lead-get-out-of-the-way/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Onverwachte effecten van het corona-virus: onze bestuurders (b)lijken empathie en compassie te hebben!!

Toen de regering besloot om EPA te saboteren en vervolgens te weigeren om de EPBD te implementeren lieten onze bestuurders zien hoe zij wetten, aangekondigde plannen, fatsoensnormen, afspraken, toezeggingen en beloftes aan hun laarzen lapten. Meedogenloos brachten onze bestuurders ons (energie adviseurs) klap na klap toe. Als een destructieve virus maakten zij een eind aan bedrijven die zich inzetten voor energiebesparing en CO2-reductie. Al sinds 2003. De energietransitie stagneerde. Onze participanten werden getroffen door een opgedroogde marktvraag, want bijna iedereen wachtte op helderheid van de overheid. Onze participanten konden hoge investeringen, financiële verplichtingen en kosten konden niet terugverdienen. Veel ondernemingen liepen grote schade op en sommigen overleefden dit destructieve gedrag van de kabinetten ’Balkenende/Zalm’- en ‘Rutte’ niet. Instituut Clingendael, de Nationale ombudsman, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Europese Commissie stelden vast dat de Nederlandse regering ernstig tekort schoot in het naleven van haar verplichtingen. De Haagse rechters zagen echter geen reden om corrigerend op te treden. Zo kwam de Staat weg met haar verwoestende praktijken. Wij zullen echter nooit accepteren dat het destructieve wangedrag van de Staat als een normaal ’ondernemersrisico’ gezien moet worden. Het corona-virus Covid-19 treft nu vrijwel iedereen en is ook desastreus voor veel bedrijven. Het verheugt ons dat de huidige regering plotseling (b)lijkt te beschikken over mensen met empathie en compassie. Men is bereid om miljarden te besteden om de schade bij ondernemers te beperken. Dat is een fantastische ontwikkeling. En een goed moment voor de regering om nog eens na te denken over wat bestuurders en ambtenaren hebben geflikt inzake EPA, de EPBD, de energietransitie, en nog veel meer..

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Doordenkertje: Kolencentrales dicht omdat kabinetten Balkenende en Rutte energiebesparing frustreerden

De EnergyClaim gaat over energiebesparingsbedrijven die sinds 2003 tegengewerkt werden door de overheid. Energiebesparing in gebouwen was ‘gewoon’ geen prioriteit meer, om allerlei redenen (die onderzoek verdienen). Daardoor kwam de EnergyClaim-achterban in de problemen en volgden rechtszaken tegen de Staat. ALS de kabinetten Balkenende/Zalm en Rutte de energiebesparingsplannen en verplichtingen (aangekondigd beleid, opgewekte verwachtingen, EPBD- en EED richtlijnen e.d.) waren nagekomen dan hadden onze woningen en gebouwen nu minstens 9 megaton minder CO2 uitgestoten. Omdat onze leiders de energiebesparing remden moeten ze nu waarschijnlijk besluiten om (ook) recent gebouwde kolencentrales te sluiten, om aan de Urgenda-uitspraak te voldoen. Met enorme kapitaalvernietiging en kosten, vooral voor de belastingbetaler. Eindelijk tijd voor een parlementaire enquête?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Corona virus crisis heeft positieve consequenties voor het milieu

Het Corona virus Covid-19 heeft een verwoestende impact op de samenleving. De gevolgen voor de volksgezondheid, de welvaart en de economie zijn ingrijpend. Recessie en chaos liggen op de loer. Maar er zijn gelukkig enkele positieve effecten zoals meer solidariteit, begrip, en samenhorigheid. Een nog niet belichte consequentie van de crisis is het positieve effect op het klimaat. Een zware recessie, een rem op reizen, een rem op evenementen, een rem op toerisme, een rem op handel, méér thuiswerkers en een dalende vraag naar goederen betekenen een enorme reductie van de CO2-uitstoot en milieuvervuiling.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Marc van der Woude, president van het Gerecht van de EU over rechters…

Het FD publiceerde op 15-2-2020 een interview met Marc van der Woude, president van het Gerecht van de EU, onderdeel van het Europees Hof van Justitie. Quote: “Als een staat eenmaal vertrouwen heeft opgewekt bij burgers dat het beleid een bepaalde kant opgaat en dat staat zwart op wit op papier, dan is een rechter eigenlijk geen rechter meer als hij dat naast zich neerlegt.” EnergyClaim is al lang van mening dat de rechters onze eisen ten onrechte hebben afgewezen. Wij hebben immers uitgebreid bewijs geleverd dat de Staat het opgewekte vertrouwen bij onze participanten op vele manieren en gedurende vele jaren heeft geschonden. Helaas kon EnergyClaim de zaak niet aan het Europese Hof van Justitie voorleggen. Wordt vervolgd… Zie: https://fd.nl/economie-politiek/1334245/misschien-staan-we-op-een-breekpunt-in-de-geschiedenis-van-westerse-democratieen?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen