AD: 400.000 doden per jaar door vieze lucht

http://www.ad.nl/nieuws/elk-jaar-sterven-400-000-mensen-door-vieze-lucht~aa95865e/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tweede Kamer worstelt met energiebesparing

Op 1 juni vergaderde de Algemene Commissie Wonen & Rijksdienst van de Tweede Kamer met minister Blok. Bekijkt het debat, of bestudeer eens de notulen. De hoofdthema’s waren de eindeloze perikelen rond het energielabel, en de enorme berg aan regelingen, subsidies, financieringsmogelijkheden, en initiatieven die energiebesparing zouden moeten stimuleren, maar niet effectief zijn. Er is enorm veel (frequent wijzigend) beleid, maar energiebesparing vindt nauwelijks plaats, constateert men. De ambities zijn er wel, maar het gebeurt niet.

Commentaar EnergyClaim: Men blijft maar doormodderen, zonder te (willen) begrijpen waar de problemen liggen. Al sinds 2003 is het energiebesparingsbeleid zo verwarrend en marktverstorend dat burgers en bedrijven actie uitstellen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Groningen wil Parlementaire enquete Gaswinning

http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10305807/groningen-wil-parlementaire-enquete-gaswinning

Commentaar: Eindelijk!! Er moet ook onderzoek komen naar de systematische weerstand tegen (effectieve) energiebesparing bij de machthebbers.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Algemene Rekenkamer hekelt kwaliteit en effectiviteit energielabel

Algemene Rekenkamer rapport aan Tweede Kamer, 18-5-2016:

“De betrouwbaarheid van het nieuwe energielabel is onvoldoende gewaarborgd en de effectiviteit ervan is vooralsnog gering.”

Zie voor details het artikel van Siebe Schootstra op EnergieOverheid.nl (met vele links): http://www.energieoverheid.nl/2016/05/18/ook-rekenkamer-hekelt-kwaliteit-en-effect-energielabel/

Noot EnergyClaim: Helaas lijkt (ook) de Algemene Rekenkamer zich niet voldoende verdiept te hebben in de letter en geest van de EPBD.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gerechtshof bepaalt (tussen)arrest datum op 19 juli

Op 15 maart 2016 diende EnergyClaim een verzoek in bij het gerechtshof Den Haag. EnergyClaim wil enkele belangrijke punten onder de aandacht van het hof brengen. Op 12 mei ontvingen wij bericht dat het hof op 19 juli zal reageren op ons verzoek. 
 
(Participanten ontvangen een gedetailleerder bericht per e-mail).
 
 
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Europese Commissie nog steeds bezig met beoordelen Nederlands energielabel

In antwoord op vragen van EU-parlementariër Bas Eickhout heeft Eurocommissaris Arias Cañete (Energie) op 8 april geantwoord dat de Europese Commissie nog steeds bezig is met het bestuderen of de EPBD-richtlijn in Nederland correct is omgezet en uitgevoerd. De Commissie heeft een ‘series of concerns’ aangekaart bij de Nederlandse autoriteiten. De Commissie bestudeert momenteel of het energielabelsysteem voldoet aan de EPBD. (Voor Nederland betreft dit dus o.a. het doe-het-zelf energielabelabelststeem van minister Blok, waarbij Nederlandse woningeigenaren zélf hun woningen moeten beoordelen, en waarbij de overheid vervolgens het energielabel verstrekt – Red.)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nederland ook achterop met energie efficiëntie

Zie: http://www.energieoverheid.nl/2016/04/26/nerderland-ook-achterop-met-energie-efficientie/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Verstrekte de Staat onjuiste informatie aan het gerechtshof?

In haar verdediging tegen de EnergyClaim heeft de Staat tegen de rechtbank, en nu ook tegen het gerechtshof, gezegd dat de EPBD-richtlijn ‘tijdig en juist’ is geïmplementeerd. Dat is volgens ons ONJUIST. Daarom vragen wij het gerechtshof om hierover te oordelen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Procesdossier bij het Gerechtshof; 10 mei volgt belangrijk besluit

Het gerechtshof Den Haag had EnergyClaim en de Staat opgedragen om te ‘fourneren’. Dus hebben beide partijen op 12 april een kopie van het complete procesdossier geleverd aan het hof. Op 10 mei 2016 beslist het hof over het verzoek van EnergyClaim om akten te mogen nemen. De akten zijn nodig als reactie op nieuwe informatie in de Memorie van Antwoord van de Staat, en als toelichting op belangrijke juridische vraagstukken.

Tevens beslist het hof op 10 mei over het verzoek van beide partijen om een Comparitie van Partijen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waanzinnige aspecten EU-emissie’handel’; profijt vervuilers = 24 miljard euro

http://bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/885/15909

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen