EnergyClaim vraagt hulp van de Europese Commissie

Aangezien de Nederlandse regering nog steeds weigert om de EnergyClaim participanten te compenseren hebben wij de hulp van de Europese Commissie ingeroepen. Tevens hebben wij opnieuw een ‘Formal Complaint’ ingediend over de gang van zaken.

Ministers Weerwind en Ollongren hebben niet inhoudelijk gereageerd op ons verzoek om onderzoek naar – en oplossingen voor – de perikelen die ontstonden toen de Nederlandse staat weigerde om de Europese Richtlijn EnergiePrestaties van Gebouwen 2002/91 correct te implementeren. Het Ministerie van Justitie ziet kennelijk geen aanleiding voor onderzoek naar de misstanden in het overheidsgedrag rond energiebesparing in woningen en gebouwen. Als gevolg van dat gedrag leden onafhankelijke, privaat gefinancierde energiebesparingsbedrijven enorme schade. Wij vroegen ook aandacht voor het feit dat de Nederlandse rechters ook geen aanleiding zagen om het gedrag van de staat als onbehoorlijk of onrechtmatig te bestempelen, terwijl de Nationale ombudsman die onbehoorlijkheden heeft bevestigt en de bewijzen overduidelijk zijn.

Al in 2004 nam EnergyClaim voorzitter Levenbach (toen als voorzitter van AvEPA) contact op met de Europese Commissie vanwege allerlei signalen dat Nederland niet bezig was om de EU-richtlijn Energie Prestaties van Gebouwen tijdig of correct na te leven. Nu, meer dan 21 jaar nadat die richtlijn van kracht werd, voldoet Nederland nog steeds niet correct aan de richtlijn. Daardoor liepen gespecialiseerde, gecertificeerde bedrijven grote schade op. De gevolgen voor bevolking en milieu zijn ook rampzalig (energieverkwisting, onnodig hoge CO2-emissies, schade aan woningen, schimmelwoningen, CO en CO2 vergiftiging, gezondheidsproblemen, energiearmoede en de energiecrisis zijn allemaal gerelateerd aan het overheidsgedrag. Lidstaat Nederland is gedraagt zich niet als een loyaal lid van de Europese Unie. Al sinds 2004 is de Europese Commissie op de hoogte van de Nederlandse tegenwerking. Maar de Europese Commissie heeft er niet op toegezien dat Nederland haar Europese verplichtingen nakomt. Daarom spreekt EnergyClaim nu ook de Europese Commissie formeel aan.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.