NII: Nieuwbouweisen zijn in strijd met de EPBD.

De Nederlandse Isolatie Industrie heeft de Tweede Kamer en het ministerie van BZK geïnformeerd dat de nu geplande energieprestatie-eisen voor nieuwbouw in strijd zijn met de EPBD. De isolatie-eisen worden door BZK versoepeld in plaats van aangescherpt. Daardoor is onnodig veel elektrisch vermogen nodig om een woning met een warmtepomp te verwarmen. Dat gaat ten koste van energiebesparing, CO2-emissiereductie, en de betaalbaarheid van woningen. Nederland handelt dus (alweer) in strijd met de Europese richtlijn EPBD. Het tempo van de energietransitie richting energieneutrale woningen en gebouwen wordt langer vertraagd. Zie: https://www.nii.nl/assets/documents/nii-beng-pamflet-1.pdf en https://www.nii.nl/assets/documents/006-nii-brief-bzk-inzake-kos-en-beng-eisen-23112019.pdf

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim e.a. vs. KIWA voor de Haagse rechtbank

Op 6 december diende de zaak van EnergyClaim e.a. tegen KIWA. In deze zaak staat de vraag centraal of de certificering van EPA- en energielabelbedrijven door KIWA rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Volgens de wet- en regelgeving had KIWA geaccrediteerd moeten zijn voordat zij bedrijven mocht certificeren voor de BRL 9500. Volgens de overheid zou die accreditatie in het 3e kwartaal van 2007 plaatsvinden, waarná gecertificeerde bedrijven rechtsgeldige energielabels mochten gaan leveren aan woningeigenaren. Maar de accreditatie kwam pas in 2013, en die voldoet sindsdien (volgens EnergyClaim) nog steeds niet aan de hogere wetgeving. De rechters doen uitspraak op 6 februari 2019. EnergyClaim zal, om de certificeringsmarkt niet te verstoren, ook enkele andere certificerende instellingen aanspreken.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoge Raad hanteert het relativiteitsmonster (met een grote staart)

In een plotseling, vervroegd arrest van 19 oktober 2018 wijst de Hoge Raad de claim tegen de Staat af, op grond van het ‘relativiteitsvereiste’. Alhoewel in de wet staat dat een partij die schade veroorzaakt de schade moet vergoeden (BW art. 6.162), heeft de Staat vorige eeuw een soort ontsnappingsclausule aan het Burgerlijk Wetboek toegevoegd: BW Artikel 6.163: “Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.” Ook op Europees niveau is ‘de overheid’ beschermd door een ‘unierechtelijk relativiteitsvereiste’. Heel veel claims tegen de Staat vanwege wanbeleid, wangedrag, opzettelijk veroorzaakte schade, misleiding, etcetera stranden bij onze rechters op het relativiteitsmonster. Van de Hoge Raad hoeft de Staat de door haar veroorzaakte schade (bij EnergyClaim participanten) niet te vergoeden. Dit arrest met de inzet van het relativiteitsmonster krijgt een staartje. Het is een grote teleurstelling, en in onze ogen groot onrecht, dat de rechters niet de mogelijkheden hebben gebruikt om het relativiteitsmonster opzij te zetten door toepassing van de juridische mogelijkheden die daarvoor zijn, en waarop EnergyClaim een beroep doet. Ook zijn wij teleurgesteld dat onze rechters zo enthousiast de verdraaide redenering en pertinente leugens van de Staat accepteren als waarheid. Deze zaak krijgt een staart…

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tros Radar maakt gehakt van het energielabel(systeem) van de rijksoverheid

Antoinette Hertsenberg, deskundigen, parlementariërs en bedrogen burgers maken in de uitzending van Tros Radar op 8 oktober 2018 gehakt van het energielabel(systeem) voor woningen. Dat deed Hertsenberg ook al in 2007, toen een eerdere versie van het energielabel werd gekraakt door Tros Radar. Zie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/verkeerd-energielabel-voor-je-huis-wie-is-verantwoordelijk/  

Commentaar EnergyClaim: Jammer dat de media er zo ontzettend lang over doet om de wanpraktijken bij de regering en overheid te benoemen. Energiebesparing word al sinds meer dan 15 jaar continu tegengewerkt. Met extreme schade tot gevolg. EnergyClaim voert een juridsche strijd. Intussen zijn er miljoenen niet-rechtsgeldige energielabels afgegeven.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Diederik Samsom: “Dat energielabel is een hopeloos ding.”

Op www.duurzaamheidsrapporteurs.nl staat een artikel van Matthijs Timmers van 17 september 2018. Daarin ventileert Diederik Samsom, de voorzitter van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, zijn kritiek op het energielabel. Er komen over enkele jaren verbeteringen, waaronder een nieuwe rekenmethodiek.

Noot EnergyClaim: What’s new????

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

BNR: Ruim 1 miljoen euro boetes energielabel

BNR 11 september 2018 23.41 uur: “De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft voor 1,1 miljoen euro boetes uitgedeeld aan huiseigenaren die bij de verkoop van hun huis geen energielabel hebben aangevraagd. (…) Zo’n energielabel is sinds 2015 verplicht (…).” Zie https://www.bnr.nl/podcast/de-ochtendspits/10353509/ruim-1-miljoen-euro-boetes-energielabel

Commentaar EnergyClaim: De ontvangers van boetes doen er goed aan om de rechtsgeldigheid van de boete te bestuderen. TIP: Energielabels komen voort uit ministeriële regelgeving die niet aansluit op hogere wetgeving. Het Nederlandse energielabel is iets anders dan het ‘energieprestatiecertificaat’ dat sinds 2006 geïntroduceerd had moeten worden op grond van de Europese EPBD (richtlijn). De Nederlandse regering heeft geweigerd die richtlijn correct uit te voeren.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Minister Ollongren: energielabel voldoet aan EU-regels. Maar… klopt dat wel?

Energeia meldt dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) aan de Europese Commissie heeft geschreven dat het Nederlandse energielabel voldoet aan de EU-wetgeving. De minister heeft dit gemeld aan de Tweede Kamer op 20 augustus:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14750&did=2018D41223

EnergyClaim deelt de zorgen van de Europese Commissie dat het Nederlandse energielabel niet voldoet aan de EU-richtlijn Energie Prestatie van Gebouwen (EPBD). EnergyClaim heef gedetailleerde studies gedaan naar de juridische en inhoudelijke aspecten en concludeert dat Nederland al meer dan 12 jaar in gebreke is met het implementeren van de EU-wetgeving.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Zaak tegen Kiwa nu gepland op 6 december 2018

De comparitiezitting in de zaak EnergyClaim e.a. vs Kiwa zal plaatsvinden op donderdag 6 december 2018 0m 09.30 uur voor de rechtbank Den Haag.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Wrakingsverzoek rechters in zaak tegen Kiwa afgewezen

De rechtbank Den Haag, waar EnergyClaim e.a. een proces voeren tegen Kiwa, heeft het wrakingsverzoek van EnergyClaim afgewezen. De behandelende rechters vinden dat het verzoek te laat is ingediend, en komen dus niet met een inhoudelijk oordeel over het wrakingsverzoek. Naar de mening van EnergyClaim hebben 2 van de 3 aangewezen rechters op deze zaak een belangenconflict. De comparitiezitting in deze zaak wordt nu gepland in het 4e kwartaal van 2018.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoge Raad uitspraak verwacht op 2 november 2018

Op 2 november 2018 doet de Hoge Raad uitspraak (‘arrest’) in de zaak EnergyClaim c.s. vs de Staat der Nederlanden. Dat is 15 jaar nadat de eerste bedrijven begonnen te protesteren bij het toenmalige ministerie van VROM over de schadelijke gevolgen van het anti-energiebesparingsbeleid van de regering Balkenende-Zalm II.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen