Veel ‘constructieve’ kritiek op plannen Ministerie van BZK inzake Bouwbesluit/BENG

Het ministerie van BZK overweegt om de eisen voor “Bijna EnergieNeutrale Gebouwen” onnodig energieverspillend te maken. In de huidige plannen legt het ministerie de nadruk op ‘compensatie’ van die energieverspilling, door duurzamere energiebronnen in te zetten in combinatie met dure installaties, in plaats van te concentreren op energiebesparing. Meer dan 50 marktpartijen roepen de overheid op om juist te focussen op het voorkómen van een grote energiebehoefte, vooral door optimale isolatie van de constructie. EnergyClaim loopt al jaren voorop met diegenen die de energiebehoefte van gebouwen laag proberen te maken. Essentieel daarbij is dat een gezond binnenklimaat gewaarborgd is. Overigens: De oorsprong van de huidige EnergyClaim ligt in de periode rond 2002-2003, toen de overheid besloot om verduurzaming van de woningvoorraad af te remmen in plaats van te stimuleren. Ondanks de enorme (formele) ambities van de regering komt er van de verduurzaming maar weinig terecht, vanwege het onduidelijke en zwalkende beleid. EnergyClaim typeert dit gedrag van de overheid al jaren als ‘contraproductief’. Zie voor meer informatie de ‘internetconsultatie’: https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bouwbesluit_2012_ivm_beng_2020

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Minister Ollongren: betere methode voor het meten van de energieprestatie, als alternatief voor energielabel

Tijdens het parlementair overleg met de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hedenmiddag deed minister Ollongren de toezegging: “voor de zomer wordt de kamer geïnformeerd over de zoektocht naar een betere methode voor het meten van de energieprestatie, als alternatief voor het energielabel.” https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/energiebesparing-energieprestatie-van-gebouwen

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nederland moet kiezen tussen besparen en verkwisten

Nederland staat op het punt om te kiezen voor een nieuwe manier waarop onze woningen ontworpen worden.
Deze cartoon (©NII 2019) zet aan tot nadenken: Energie besparen, OF Energie verkwisten.
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ronde tafel ‘energielabel’ in Tweede Kamer was een oppervlakkig gedoe

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/energielabels  Teleurstellende, oppervlakkige vertoning. Triest. Energeia schrijft hierover op 14-2-2019: “Weinig liefde voor vereenvoudigd energielabel in Tweede Kamer

Het vereenvoudigd energielabel kan op weinig enthousiasme rekenen, blijkt tijdens een hoorzitting over energielabels en energie-indexen in de Tweede Kamer. De betrouwbaarheid laat te wensen over en het zet niet voldoende aan tot het verduurzamen van woningen.”

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rechtbank-vonnis inzake EnergyClaim vs KIWA vertraagd

De rechtbank Den Haag zou op 6 februari 2019 uitspraak doen in de zaak van EnergyClaim e.a. vs KIWA. Er kwam geen vonnis, maar op 13 februari ontvingen we wel (eindelijk) het proces verbaal van de comparitiezitting van 6 december 2018.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

NII: Nieuwbouweisen zijn in strijd met de EPBD.

De Nederlandse Isolatie Industrie heeft de Tweede Kamer en het ministerie van BZK geïnformeerd dat de nu geplande energieprestatie-eisen voor nieuwbouw in strijd zijn met de EPBD. De isolatie-eisen worden door BZK versoepeld in plaats van aangescherpt. Daardoor is onnodig veel elektrisch vermogen nodig om een woning met een warmtepomp te verwarmen. Dat gaat ten koste van energiebesparing, CO2-emissiereductie, en de betaalbaarheid van woningen. Nederland handelt dus (alweer) in strijd met de Europese richtlijn EPBD. Het tempo van de energietransitie richting energieneutrale woningen en gebouwen wordt langer vertraagd. Zie: https://www.nii.nl/assets/documents/nii-beng-pamflet-1.pdf en https://www.nii.nl/assets/documents/006-nii-brief-bzk-inzake-kos-en-beng-eisen-23112019.pdf

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim e.a. vs. KIWA voor de Haagse rechtbank

Op 6 december diende de zaak van EnergyClaim e.a. tegen KIWA. In deze zaak staat de vraag centraal of de certificering van EPA- en energielabelbedrijven door KIWA rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Volgens de wet- en regelgeving had KIWA geaccrediteerd moeten zijn voordat zij bedrijven mocht certificeren voor de BRL 9500. Volgens de overheid zou die accreditatie in het 3e kwartaal van 2007 plaatsvinden, waarná gecertificeerde bedrijven rechtsgeldige energielabels mochten gaan leveren aan woningeigenaren. Maar de accreditatie kwam pas in 2013, en die voldoet sindsdien (volgens EnergyClaim) nog steeds niet aan de hogere wetgeving. De rechters doen uitspraak op 6 februari 2019. EnergyClaim zal, om de certificeringsmarkt niet te verstoren, ook enkele andere certificerende instellingen aanspreken.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoge Raad hanteert het relativiteitsmonster (met een grote staart)

In een plotseling, vervroegd arrest van 19 oktober 2018 wijst de Hoge Raad de claim tegen de Staat af, op grond van het ‘relativiteitsvereiste’. Alhoewel in de wet staat dat een partij die schade veroorzaakt de schade moet vergoeden (BW art. 6.162), heeft de Staat vorige eeuw een soort ontsnappingsclausule aan het Burgerlijk Wetboek toegevoegd: BW Artikel 6.163: “Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.” Ook op Europees niveau is ‘de overheid’ beschermd door een ‘unierechtelijk relativiteitsvereiste’. Heel veel claims tegen de Staat vanwege wanbeleid, wangedrag, opzettelijk veroorzaakte schade, misleiding, etcetera stranden bij onze rechters op het relativiteitsmonster. Van de Hoge Raad hoeft de Staat de door haar veroorzaakte schade (bij EnergyClaim participanten) niet te vergoeden. Dit arrest met de inzet van het relativiteitsmonster krijgt een staartje. Het is een grote teleurstelling, en in onze ogen groot onrecht, dat de rechters niet de mogelijkheden hebben gebruikt om het relativiteitsmonster opzij te zetten door toepassing van de juridische mogelijkheden die daarvoor zijn, en waarop EnergyClaim een beroep doet. Ook zijn wij teleurgesteld dat onze rechters zo enthousiast de verdraaide redenering en pertinente leugens van de Staat accepteren als waarheid. Deze zaak krijgt een staart…

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tros Radar maakt gehakt van het energielabel(systeem) van de rijksoverheid

Antoinette Hertsenberg, deskundigen, parlementariërs en bedrogen burgers maken in de uitzending van Tros Radar op 8 oktober 2018 gehakt van het energielabel(systeem) voor woningen. Dat deed Hertsenberg ook al in 2007, toen een eerdere versie van het energielabel werd gekraakt door Tros Radar. Zie: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/verkeerd-energielabel-voor-je-huis-wie-is-verantwoordelijk/  

Commentaar EnergyClaim: Jammer dat de media er zo ontzettend lang over doet om de wanpraktijken bij de regering en overheid te benoemen. Energiebesparing word al sinds meer dan 15 jaar continu tegengewerkt. Met extreme schade tot gevolg. EnergyClaim voert een juridsche strijd. Intussen zijn er miljoenen niet-rechtsgeldige energielabels afgegeven.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Diederik Samsom: “Dat energielabel is een hopeloos ding.”

Op www.duurzaamheidsrapporteurs.nl staat een artikel van Matthijs Timmers van 17 september 2018. Daarin ventileert Diederik Samsom, de voorzitter van de klimaattafel Gebouwde Omgeving, zijn kritiek op het energielabel. Er komen over enkele jaren verbeteringen, waaronder een nieuwe rekenmethodiek.

Noot EnergyClaim: What’s new????

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen