Verkoop gasverbrandende HR-ketels stijgt; energietransitie vertraagd

In 2019 zijn 450.000 HR-ketels verkocht. Na de plaatsing van een nieuwe HR-ketel is het onwaarschijnlijk dat de woningeigenaar de komende 15 jaar zal besluiten om over te stappen op een warmtepomp of andere techniek voor warmtelevering. Nederland blijft dus gas verbranden. Zie https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/gasmonitor-2020-piekjaar-verkoop-hr-ketels/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Gasverlater hoeft ‘afsluitboete’ niet te betalen

NOS Nieuws • Binnenland

Een man uit Meppel hoeft een rekening, die was gevorderd door de netbeheerder voor het verwijderen van zijn gasaansluiting, niet te betalen. Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland vorige week bepaald. Zie https://nos.nl/artikel/2343920-gasverlater-hoeft-van-de-rechter-afsluitboete-niet-te-betalen.html

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

VEH roept op om snel een goedkoop energielabel te regelen

De weerstand tegen de introductie van een effectief, nuttig energielabel (en dus meer energiebesparing) laait weer weer op. De Vereniging Eigen Huis roept woningeigenaren op om nu nog even een bijna gratis energielabel zélf te regelen. Zo’n ‘doe-het-zelf’ energielabel, in de media ook wel ‘sjoemellabel’ genoemd, is een oppervlakkig, onbetrouwbaar en bijna nutteloos ding dat ooit door de staat gelanceerd werd. Maar volgens de Europese EPBD-richtlijn moeten potentiële kopers en huurders inzicht krijgen in een betrouwbaar energieprestatiecertificaat dat de energieprestatie van de woning weergeeft, met een informatie over de kosten en baten van verantwoorde energiebesparende maatregelen. Dat energieprestatiecertificaat moet opgesteld zijn door een onafhankelijke deskundige. Maar met het huidige Nederlandse energielabel krijgt de koper of huurder slechts een beknopt, oppervlakkig en onbetrouwbaar ding. Daardoor weet de koper of huurder niet hoe hoog energiezuinig (en gezond en comfortabel) de woning is. Ook kan de koper of huurder geconfronteerd worden met onverwacht hoge energielasten. Zo kan een ‘goedkope’ huurwoning peperduur uitpakken vanwege hoge verwarmingskosten. Er zijn ook woningen die in de zomer vele dagen onbewoonbaar zijn zonder dure airconditioning.

Voor energieadviseurs die nu investeren in het kunnen conformeren aan de NTA 8800 ontstaat er dus opnieuw een situatie dat de vraag naar ‘deskundige’ energielabels enorm tegen kan vallen, omdat woningeigenaren de komende maanden nog even een label regelen dat 10 jaar geldig is.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Aardgasvrije wijken project faalt volgens Algemene Rekenkamer

NRC 22-5-2020: Het project van het Rijk om een aantal wijken van het gas af te halen krijgt harde kritiek. Slechts een paar huizen gingen echt van het gas. Het plan van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) om in nauwelijks twee jaar tweeduizend woningen aardgasvrij te maken, is op niets uitgelopen. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer deze week zijn „slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij” gemaakt.  Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/09/gasnet-eruit-warmtenet-erin-dat-gaat-zomaar-niet-a3993150  en ook (voor een ‘déjá vu’) http://www.energyclaim.nl/2013/if-youre-not-willing-to-lead-get-out-of-the-way/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Onverwachte effecten van het corona-virus: onze bestuurders (b)lijken empathie en compassie te hebben!!

Toen de regering besloot om EPA te saboteren en vervolgens te weigeren om de EPBD te implementeren lieten onze bestuurders zien hoe zij wetten, aangekondigde plannen, fatsoensnormen, afspraken, toezeggingen en beloftes aan hun laarzen lapten. Meedogenloos brachten onze bestuurders ons (energie adviseurs) klap na klap toe. Als een destructieve virus maakten zij een eind aan bedrijven die zich inzetten voor energiebesparing en CO2-reductie. Al sinds 2003. De energietransitie stagneerde. Onze participanten werden getroffen door een opgedroogde marktvraag, want bijna iedereen wachtte op helderheid van de overheid. Onze participanten konden hoge investeringen, financiële verplichtingen en kosten konden niet terugverdienen. Veel ondernemingen liepen grote schade op en sommigen overleefden dit destructieve gedrag van de kabinetten ’Balkenende/Zalm’- en ‘Rutte’ niet. Instituut Clingendael, de Nationale ombudsman, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Europese Commissie stelden vast dat de Nederlandse regering ernstig tekort schoot in het naleven van haar verplichtingen. De Haagse rechters zagen echter geen reden om corrigerend op te treden. Zo kwam de Staat weg met haar verwoestende praktijken. Wij zullen echter nooit accepteren dat het destructieve wangedrag van de Staat als een normaal ’ondernemersrisico’ gezien moet worden. Het corona-virus Covid-19 treft nu vrijwel iedereen en is ook desastreus voor veel bedrijven. Het verheugt ons dat de huidige regering plotseling (b)lijkt te beschikken over mensen met empathie en compassie. Men is bereid om miljarden te besteden om de schade bij ondernemers te beperken. Dat is een fantastische ontwikkeling. En een goed moment voor de regering om nog eens na te denken over wat bestuurders en ambtenaren hebben geflikt inzake EPA, de EPBD, de energietransitie, en nog veel meer..

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Doordenkertje: Kolencentrales dicht omdat kabinetten Balkenende en Rutte energiebesparing frustreerden

De EnergyClaim gaat over energiebesparingsbedrijven die sinds 2003 tegengewerkt werden door de overheid. Energiebesparing in gebouwen was ‘gewoon’ geen prioriteit meer, om allerlei redenen (die onderzoek verdienen). Daardoor kwam de EnergyClaim-achterban in de problemen en volgden rechtszaken tegen de Staat. ALS de kabinetten Balkenende/Zalm en Rutte de energiebesparingsplannen en verplichtingen (aangekondigd beleid, opgewekte verwachtingen, EPBD- en EED richtlijnen e.d.) waren nagekomen dan hadden onze woningen en gebouwen nu minstens 9 megaton minder CO2 uitgestoten. Omdat onze leiders de energiebesparing remden moeten ze nu waarschijnlijk besluiten om (ook) recent gebouwde kolencentrales te sluiten, om aan de Urgenda-uitspraak te voldoen. Met enorme kapitaalvernietiging en kosten, vooral voor de belastingbetaler. Eindelijk tijd voor een parlementaire enquête?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Corona virus crisis heeft positieve consequenties voor het milieu

Het Corona virus Covid-19 heeft een verwoestende impact op de samenleving. De gevolgen voor de volksgezondheid, de welvaart en de economie zijn ingrijpend. Recessie en chaos liggen op de loer. Maar er zijn gelukkig enkele positieve effecten zoals meer solidariteit, begrip, en samenhorigheid. Een nog niet belichte consequentie van de crisis is het positieve effect op het klimaat. Een zware recessie, een rem op reizen, een rem op evenementen, een rem op toerisme, een rem op handel, méér thuiswerkers en een dalende vraag naar goederen betekenen een enorme reductie van de CO2-uitstoot en milieuvervuiling.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Marc van der Woude, president van het Gerecht van de EU over rechters…

Het FD publiceerde op 15-2-2020 een interview met Marc van der Woude, president van het Gerecht van de EU, onderdeel van het Europees Hof van Justitie. Quote: “Als een staat eenmaal vertrouwen heeft opgewekt bij burgers dat het beleid een bepaalde kant opgaat en dat staat zwart op wit op papier, dan is een rechter eigenlijk geen rechter meer als hij dat naast zich neerlegt.” EnergyClaim is al lang van mening dat de rechters onze eisen ten onrechte hebben afgewezen. Wij hebben immers uitgebreid bewijs geleverd dat de Staat het opgewekte vertrouwen bij onze participanten op vele manieren en gedurende vele jaren heeft geschonden. Helaas kon EnergyClaim de zaak niet aan het Europese Hof van Justitie voorleggen. Wordt vervolgd… Zie: https://fd.nl/economie-politiek/1334245/misschien-staan-we-op-een-breekpunt-in-de-geschiedenis-van-westerse-democratieen?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Minister Blok kamerbrief over ingebrekestellingen Europese Commissie

Op 24 januari 2020 heeft minister Blok de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat BZK de gewijzigde EPBD in het eerste kwartaal van 2020 geïmplementeerd moet hebben om overschrijding van de implementatietermijn te voorkomen. (Apart is al bekend gemaakt dat de implementatie in Nederland alwéér uitgesteld is). Verder schrijft de  minister dat “De Europese Commissie heeft in het vierde kwartaal van 2019 geen zaken wegens te late implementatie geseponeerd.” De minister informeert de Tweede Kamer niet dat de Europese Commissie de ingebrekestelling inzake de EPBD op 10-10-2019 heeft geseponeerd. De EPBD is door minister Blok, zijn voorgangers van VROM sinds 2002 en zijn opvolgers van BZK nooit correct geïmplementeerd, volgens EnergyClaim. Het Nederlandse energielabelsysteem en de regelgeving inzake energiebesparing in gebouwen hebben nooit voldaan aan de EPBD. Wij vermoeden daarom dat de seponering een politiek besluit is, dat mogelijk te maken heeft met de aanstelling van Frans Timmermans als klimaat-commissaris van de Europese Commissie. Nederland weigert al sinds 2003 om de EPBD-richtlijn correct na te leven. Daardoor stagneerde energiebesparing en de energietransitie in de gebouwde omgeving. EnergyClaim-participanten raakten hierdoor gedupeerd. Zij worden al sinds 2003 belazerd en benadeeld door de regering en overheid (VROM, EZ, BZK). De Raad voor Accreditatie en certificerende instellingen waaronder Kiwa werk(t)en mee aan de benadeling van bedrijven en burgers. Ook ten koste van het klimaat, de welvaart, en de toekomst. kamerbrief-inzake-stand-van-zaken-implementatie-richtlijnen-in-het-4de-kwartaal-2019

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuw(ste) energielabel voor gebouwen wéér vertraagd

Conform onze verwachting is er opnieuw vertraging in de introductie van een energielabel voor gebouwen dat (wat meer) zal voldoen aan de EPBD-richtlijn van de Europese Unie. In een ‘kamerbrief’ van 9 januari 2020 kondigt minister Knops aan dat het nieuw(st)e energielabel pas op 1-1-2021 verplicht zal zijn. In dat nieuwe label wordt (eindelijk!) de energiebehoefte van een woning of gebouw uitgedrukt als de benodigde energie per vierkante meter per jaar: kWu/m2/jr. Deze indicator is gangbaar in de rest van de Europese Unie. Sinds het begin van deze eeuw pleitten AvEPA en anderen al voor deze indicator, maar de overheid koos voor systemen die niet logisch waren en niet voldeden aan de letter en geest van de Europese wet. Mede daardoor flopten de Nederlandse energielabels alsmaar en werden EnergyClaim-participanten benadeeld. En het tempo van energiebesparing in gebouwen was tijdens de kabinetten Balkenende en Rutte beangstigend laag. Nederland blijft onnodig veel gas verbranden en burgers betalen zich te pletter voor dat gas. Het uitstel van de energietransitie zorgt voor onnodige opwarming van de aarde en grote schade aan de welvaart van de meeste burgers.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen