Wrakingsverzoek rechters in zaak tegen Kiwa afgewezen

De rechtbank Den Haag, waar EnergyClaim e.a. een proces voeren tegen Kiwa, heeft het wrakingsverzoek van EnergyClaim afgewezen. De behandelende rechters vinden dat het verzoek te laat is ingediend, en komen dus niet met een inhoudelijk oordeel over het wrakingsverzoek. Naar de mening van EnergyClaim hebben 2 van de 3 aangewezen rechters op deze zaak een belangenconflict. De comparitiezitting in deze zaak wordt nu gepland in het 4e kwartaal van 2018.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoge Raad uitspraak verwacht op 2 november 2018

Op 2 november 2018 doet de Hoge Raad uitspraak (‘arrest’) in de zaak EnergyClaim c.s. vs de Staat der Nederlanden. Dat is 15 jaar nadat de eerste bedrijven begonnen te protesteren bij het toenmalige ministerie van VROM over de schadelijke gevolgen van het anti-energiebesparingsbeleid van de regering Balkenende-Zalm II.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Comparitiezitting EnergyClaim e.a. vs Kiwa uitgesteld

In verband met een wrakingsverzoek (EnergyClaim vraagt vervanging van 2 rechters) zal de comparitiezitting die gepland stond op 13 juni geen doorgang vinden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De relativiteit van een energielabel: EnergyClaim/Staat

Het artikel “De relativiteit van een energielabel: EnergyClaim/Staat” door Mr. Dr. R. Meijer leest u in het Maandblad voor Vermogensrecht 2018, nummer 4.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EPBD 2010/31 amendementen

Op 26 april is de EPBD 2010/31 d.m.v. amendementen aangepast. Zie pagina “Documenten”.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Betr. Energielabel: Europese Commissie geeft Nederland nog 2 maanden om te voldoen aan de EPBD

Heden heeft de Europese Commissie aan de Nederlandse regering een “Met Redenen Omkleed Advies”  gezonden met het verzoek om binnen 2 maanden allerlei tekortkomingen aan het energielabel(systeem) te corrigeren. Nederland moet voldoen aan de voorschriften van de EPBD-richtlijn.

EnergyClaim heeft bij de Europese Commissie steeds aangedrongen om Nederland te houden aan een correcte implementatie van de EPBD-richtlijn. Nederland heeft dat sinds 2003 geweigerd te doen, waardoor energiebesparingsbedrijven onredelijk zwaar werden getroffen (en procederen tegen de Staat d.m.v. de procedure EnergyClaim vs De Staat). De Landsadvocaat heeft namens de Nederlandse Staat in deze rechtszaak steeds volgehouden dat de EPBD ‘tijdig en juist’ is geïmplementeerd. Dat klopt niet.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

CBS: Nederlandse CO2-uitstoot steeg tussen 1990 en 2017. De uitstoot van overige broeikasgassen halveerde.

De Nederlandse CO2-uitstoot is sinds 1990 iets gestegen, van 163 naar 164 miljoen ton CO2-equivalenten. Energiebedrijven verhoogden hun uitstoot door meer steenkool te verbranden in plaats van aardgas. De uitstoot van overige broeikasgassen (methaan, lachgas en F-gassen) daalde in dezelfde periode met 50% naar 29 miljoen ton CO2-equivalenten.

Bron:  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/19/uitstoot-broeikasgassen-in-2017-licht-afgenomen

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

HOERA!! Europa heeft een klimaatwet!!!!!!!!!!!!!! HELP!! Nederland weigert EU-wet na te leven!!!!!!!!

HOERA: Op 17 april heeft het Europees parlement een klimaatwet aangenomen met ambitieuze doelen. De uitstoot van broeikasgassen door woningen, gebouwen, landbouw, transport, afval en de bouwsector moet in 2030 gemiddeld 30% lager zijn dan in 2005. Nederland moet méér, namelijk 36%, besparen. (Nederland faalt al vele jaren om voldoende CO2-emissiereductie te realiseren). Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) was nauw betrokken bij deze nieuwe verordening. Zijn collega Bas Eickhout (GL) stemde er tegen, omdat de klimaatwet onvoldoende ambitieus is om de klimaatdoelen te halen. Zie ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/1927773/groen-licht-voor-europese-klimaatwet

HELP!! Nederland weigert al vele jaren om Europese milieuwetgeving correct na te leven. Sinds 2002 (vanaf kabinet Balkenende-Zalm 1 kwam er bijvoorbeeld vrijwel niks terecht van energiebesparing in gebouwde omgeving, omdat (o.a.) de Europese richtlijn EnergiePrestaties van Gebouwen niet correct werd uitgevoerd. Daardoor stagneerde het energiebesparingstempo. Ten koste van tienduizenden arbeidsplaatsen, de bevolking, de economie, de volksgezondheid, en het milieu.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Déjà vu (again) – Nederland moet van het gas af

Bijna 20 jaar geleden kondigde Nederland ambitieuze plannen aan om gebouwen energiezuinig te maken. Het Energie Prestatie Advies werd door de regering geïntroduceerd als ‘de hoeksteen van het klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving’. Rond 2010-2015 moesten 4 miljoen woningen energiezuinig gemaakt zijn aan de hand van een EPA. Maar van de grote plannen en beloftes kwam vrijwel niks terecht. De regeringen Balkenende-Zalm en Rutte weigerden de tijdens ‘Paars’ gemaakte programma’s uit te voeren. Ook weigerden zij om de EU-richtlijn EPBD uit te voeren.

Nu komt de regering Rutte met enorme plannen voor de lange termijn. Gaat de geschiedenis zich herhalen, of gaan we nu écht energie besparen in Nederland?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Stef Blok Minister van Buitenlandse Zaken!… ???

Premier Rutte, die met zijn regeringen (net als de 4 kabinetten Balkenende) weigert om de EU-richtlijn EPBD na te leven, heeft Stef Blok voorgedragen als minister van Buitenlandse Zaken.

Oud minister Stef Blok was in het verleden medeverantwoordelijk voor de niet-correcte uitvoering van de Europese EPBD-richtlijn.

Die richtlijn uit 2002 was bedoeld om energiebesparing in gebouwen te bevorderen, met behulp van specifieke instrumenten en stimulering. In 2006 had de richtlijn geïmplementeerd moeten zijn. Maar Nederlandse regeringen hebben dat alsmaar geweigerd.

Als gevolg daarvan stagneerde het energiebesparingstempo in Nederland, bleven burgers veel te veel gas verbranden om hun woningen verwarmd te krijgen, en bleef de CO2-uitstoot veel te hoog. De economie kreeg een enorme klap, doordat de verbetering van woningen en gebouwen stagneerde. Duizenden banen gingen onnodig verloren.

Zie voor achtergrond informatie ook (bijvoorbeeld) http://www.energieoverheid.nl/2016/03/11/labelgate-europese-commissie-nog-helemaal-niet-akkoord-met-energielabel/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen