HOERA!! Europa heeft een klimaatwet!!!!!!!!!!!!!! HELP!! Nederland weigert EU-wet na te leven!!!!!!!!

HOERA: Op 17 april heeft het Europees parlement een klimaatwet aangenomen met ambitieuze doelen. De uitstoot van broeikasgassen door woningen, gebouwen, landbouw, transport, afval en de bouwsector moet in 2030 gemiddeld 30% lager zijn dan in 2005. Nederland moet méér, namelijk 36%, besparen. (Nederland faalt al vele jaren om voldoende CO2-emissiereductie te realiseren). Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) was nauw betrokken bij deze nieuwe verordening. Zijn collega Bas Eickhout (GL) stemde er tegen, omdat de klimaatwet onvoldoende ambitieus is om de klimaatdoelen te halen. Zie ook https://www.telegraaf.nl/nieuws/1927773/groen-licht-voor-europese-klimaatwet

HELP!! Nederland weigert al vele jaren om Europese milieuwetgeving correct na te leven. Sinds 2002 (vanaf kabinet Balkenende-Zalm 1 kwam er bijvoorbeeld vrijwel niks terecht van energiebesparing in gebouwde omgeving, omdat (o.a.) de Europese richtlijn EnergiePrestaties van Gebouwen niet correct werd uitgevoerd. Daardoor stagneerde het energiebesparingstempo. Ten koste van tienduizenden arbeidsplaatsen, de bevolking, de economie, de volksgezondheid, en het milieu.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Déjà vu (again) – Nederland moet van het gas af

Bijna 20 jaar geleden kondigde Nederland ambitieuze plannen aan om gebouwen energiezuinig te maken. Het Energie Prestatie Advies werd door de regering geïntroduceerd als ‘de hoeksteen van het klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving’. Rond 2010-2015 moesten 4 miljoen woningen energiezuinig gemaakt zijn aan de hand van een EPA. Maar van de grote plannen en beloftes kwam vrijwel niks terecht. De regeringen Balkenende-Zalm en Rutte weigerden de tijdens ‘Paars’ gemaakte programma’s uit te voeren. Ook weigerden zij om de EU-richtlijn EPBD uit te voeren.

Nu komt de regering Rutte met enorme plannen voor de lange termijn. Gaat de geschiedenis zich herhalen, of gaan we nu écht energie besparen in Nederland?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Stef Blok Minister van Buitenlandse Zaken!… ???

Premier Rutte, die met zijn regeringen (net als de 4 kabinetten Balkenende) weigert om de EU-richtlijn EPBD na te leven, heeft Stef Blok voorgedragen als minister van Buitenlandse Zaken.

Oud minister Stef Blok was in het verleden medeverantwoordelijk voor de niet-correcte uitvoering van de Europese EPBD-richtlijn.

Die richtlijn uit 2002 was bedoeld om energiebesparing in gebouwen te bevorderen, met behulp van specifieke instrumenten en stimulering. In 2006 had de richtlijn geïmplementeerd moeten zijn. Maar Nederlandse regeringen hebben dat alsmaar geweigerd.

Als gevolg daarvan stagneerde het energiebesparingstempo in Nederland, bleven burgers veel te veel gas verbranden om hun woningen verwarmd te krijgen, en bleef de CO2-uitstoot veel te hoog. De economie kreeg een enorme klap, doordat de verbetering van woningen en gebouwen stagneerde. Duizenden banen gingen onnodig verloren.

Zie voor achtergrond informatie ook (bijvoorbeeld) http://www.energieoverheid.nl/2016/03/11/labelgate-europese-commissie-nog-helemaal-niet-akkoord-met-energielabel/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Conclusie (advies) P-G Hoge Raad gepland op 15 juni 2018

Op 12 januari 2018 heeft de Hoge Raad bekend gemaakt dat de Procureur-Generaal zijn conclusie zal nemen op 15 juni 2018. Het betreft daarbij zijn ‘rechtsgeleerd advies’ in de EnergyClaim zaak.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim e.a. vs Kiwa: comparitiezitting = 13 juni 2018

De comparitiezitting in de zaak Stichting EnergyClaim e.a. vs Kiwa NV certificatie zal plaatsvinden op 13 juni 2018 om 09.30 uur.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Alle EnergyClaim stukken liggen bij de Hoge Raad

Op 1 december heeft de Staat met een schriftelijke toelichting gereageerd op de cassatiedagvaarding door EnergyClaim. Op 15 december heeft EnergyClaim in repliek het verweer van de Staat bestreden. Op 12 januari zal de Procureur-Generaal een datum vaststellen waarop de Advocaat-Generaal van de HR zal concluderen. Dat is doorgaans 3 of 4 maanden later. Vervolgens kunnen partijen nog reageren op de visie van de A-G. Naar verwachting volgt een arrest in september 2018. Bel of mail ons indien u een toelichting wenst.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim in syllabus Europees Recht UvA

Het EnergyClaim-vonnis van de Rechtbank Den Haag in 2014 is ieder jaar vaste kost voor ca. 700 studenten Europees Recht van de Universiteit van Amsterdam. Pieter Levenbach van de Stichting EnergyClaim mocht in 2017 een gastcollege verzorgen en is gevraagd om dat in 2018 opnieuw te doen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

PBL: ‘Rutte-3 haalt klimaatdoelen bij lange na niet’

Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet het vage plan van Rutte III óók niet zitten. https://www.ad.nl/politiek/rutte-3-haalt-klimaatdoelen-bij-lange-na-niet~a917cf51/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Boetes voor ontbreken energielabel zijn mogelijk onterecht

De inspectie ILENT heeft 23 boetes uitgedeeld vanwege het ontbreken van een energielabel bij de verkoop van gebouwen. Zie: https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/10/19/boetes-voor-verkoop-utiliteitsgebouwen-zonder-energielabel

EnergyClaim is van mening dat energielabels niet-rechtsgeldige documenten zijn. Juridisch en inhoudelijk rammelt het energielabel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Klimaatonvriendelijk regeerakkoord = teleurstellend, déjà vu

Het Nederlandse energie- en klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving is sinds 2002 een drama. Van ambitieuze plannen kwam vrijwel niks terecht. De 4 kabinetten Balkenende en Rutte I en II waren voor het milieu rampzalig. Honderden miljoenen euro’s werden verkwist aan zinloze, ineffectieve, energieverkwistende gekkigheden zoals het niet-rechtsgeldige energielabel. Men diende de belangen van slechts een kleine groep mensen en bedrijven, ten koste van de belangen van de bevolking (klimaat, gezondheid, veiligheid en welvaart). Nederland kelderde op duurzaamheidsranglijsten, van koploper tot achterblijver.
Ironisch is dat Gerrit Zalm, die tijdens kabinetten Balkenende I & II volgens insiders een drijvende kracht was achter het hinderen van energiebesparing, nu zo’n belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van een regeerakkoord. Dat akkoord verhoogt de energiekosten voor burgers maar blijft het tempo van energiebesparing afremmen. Niet het terugdringen van de verbranding van fossiele brandstoffen is de prioriteit, maar de afvang en opslag van CO2. Dat is een peperdure, energieverslindende methode om CO2 in de grond te stoppen. De nadruk zou moeten liggen op het minder verbranden van fossiele brandstoffen, door energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Ook het direct gebruiken van CO2 in de glastuinbouw of industrie is aantrekkelijker dan opslag onder de grond.

Het regeerakkoord bestaat wéér uit plannen en luchtballonnen voor de zeer lange termijn, terwijl de geschiedenis heeft bewezen dat (nieuwe) regeringen zich vaak niet houden aan plannen en besluiten van eerdere regeringen. Ook hebben we te maken met bestuurders die de wet niet naleven, zoals de EU-EPBD-richtlijn. De Nederlandse regering focust vooral op akkoorden en convenanten, maar die worden vaak niet nageleefd. Burgers, bedrijven en het milieu zijn alsmaar de dupe.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen