Aardgasvrije wijken project faalt volgens Algemene Rekenkamer

NRC 22-5-2020: Het project van het Rijk om een aantal wijken van het gas af te halen krijgt harde kritiek. Slechts een paar huizen gingen echt van het gas. Het plan van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) om in nauwelijks twee jaar tweeduizend woningen aardgasvrij te maken, is op niets uitgelopen. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer deze week zijn „slechts enkele woningen daadwerkelijk aardgasvrij” gemaakt.  Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/09/gasnet-eruit-warmtenet-erin-dat-gaat-zomaar-niet-a3993150  en ook (voor een ‘déjá vu’) http://www.energyclaim.nl/2013/if-youre-not-willing-to-lead-get-out-of-the-way/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Onverwachte effecten van het corona-virus: onze bestuurders (b)lijken empathie en compassie te hebben!!

Toen de regering besloot om EPA te saboteren en vervolgens te weigeren om de EPBD te implementeren lieten onze bestuurders zien hoe zij wetten, aangekondigde plannen, fatsoensnormen, afspraken, toezeggingen en beloftes aan hun laarzen lapten. Meedogenloos brachten onze bestuurders ons (energie adviseurs) klap na klap toe. Als een destructieve virus maakten zij een eind aan bedrijven die zich inzetten voor energiebesparing en CO2-reductie. Al sinds 2003. De energietransitie stagneerde. Onze participanten werden getroffen door een opgedroogde marktvraag, want bijna iedereen wachtte op helderheid van de overheid. Onze participanten konden hoge investeringen, financiële verplichtingen en kosten konden niet terugverdienen. Veel ondernemingen liepen grote schade op en sommigen overleefden dit destructieve gedrag van de kabinetten ’Balkenende/Zalm’- en ‘Rutte’ niet. Instituut Clingendael, de Nationale ombudsman, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Europese Commissie stelden vast dat de Nederlandse regering ernstig tekort schoot in het naleven van haar verplichtingen. De Haagse rechters zagen echter geen reden om corrigerend op te treden. Zo kwam de Staat weg met haar verwoestende praktijken. Wij zullen echter nooit accepteren dat het destructieve wangedrag van de Staat als een normaal ’ondernemersrisico’ gezien moet worden. Het corona-virus Covid-19 treft nu vrijwel iedereen en is ook desastreus voor veel bedrijven. Het verheugt ons dat de huidige regering plotseling (b)lijkt te beschikken over mensen met empathie en compassie. Men is bereid om miljarden te besteden om de schade bij ondernemers te beperken. Dat is een fantastische ontwikkeling. En een goed moment voor de regering om nog eens na te denken over wat bestuurders en ambtenaren hebben geflikt inzake EPA, de EPBD, de energietransitie, en nog veel meer..

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Doordenkertje: Kolencentrales dicht omdat kabinetten Balkenende en Rutte energiebesparing frustreerden

De EnergyClaim gaat over energiebesparingsbedrijven die sinds 2003 tegengewerkt werden door de overheid. Energiebesparing in gebouwen was ‘gewoon’ geen prioriteit meer, om allerlei redenen (die onderzoek verdienen). Daardoor kwam de EnergyClaim-achterban in de problemen en volgden rechtszaken tegen de Staat. ALS de kabinetten Balkenende/Zalm en Rutte de energiebesparingsplannen en verplichtingen (aangekondigd beleid, opgewekte verwachtingen, EPBD- en EED richtlijnen e.d.) waren nagekomen dan hadden onze woningen en gebouwen nu minstens 9 megaton minder CO2 uitgestoten. Omdat onze leiders de energiebesparing remden moeten ze nu waarschijnlijk besluiten om (ook) recent gebouwde kolencentrales te sluiten, om aan de Urgenda-uitspraak te voldoen. Met enorme kapitaalvernietiging en kosten, vooral voor de belastingbetaler. Eindelijk tijd voor een parlementaire enquête?

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Corona virus crisis heeft positieve consequenties voor het milieu

Het Corona virus Covid-19 heeft een verwoestende impact op de samenleving. De gevolgen voor de volksgezondheid, de welvaart en de economie zijn ingrijpend. Recessie en chaos liggen op de loer. Maar er zijn gelukkig enkele positieve effecten zoals meer solidariteit, begrip, en samenhorigheid. Een nog niet belichte consequentie van de crisis is het positieve effect op het klimaat. Een zware recessie, een rem op reizen, een rem op evenementen, een rem op toerisme, een rem op handel, méér thuiswerkers en een dalende vraag naar goederen betekenen een enorme reductie van de CO2-uitstoot en milieuvervuiling.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Marc van der Woude, president van het Gerecht van de EU over rechters…

Het FD publiceerde op 15-2-2020 een interview met Marc van der Woude, president van het Gerecht van de EU, onderdeel van het Europees Hof van Justitie. Quote: “Als een staat eenmaal vertrouwen heeft opgewekt bij burgers dat het beleid een bepaalde kant opgaat en dat staat zwart op wit op papier, dan is een rechter eigenlijk geen rechter meer als hij dat naast zich neerlegt.” EnergyClaim is al lang van mening dat de rechters onze eisen ten onrechte hebben afgewezen. Wij hebben immers uitgebreid bewijs geleverd dat de Staat het opgewekte vertrouwen bij onze participanten op vele manieren en gedurende vele jaren heeft geschonden. Helaas kon EnergyClaim de zaak niet aan het Europese Hof van Justitie voorleggen. Wordt vervolgd… Zie: https://fd.nl/economie-politiek/1334245/misschien-staan-we-op-een-breekpunt-in-de-geschiedenis-van-westerse-democratieen?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=fd-ochtendnieuwsbrief_#

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Minister Blok kamerbrief over ingebrekestellingen Europese Commissie

Op 24 januari 2020 heeft minister Blok de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat BZK de gewijzigde EPBD in het eerste kwartaal van 2020 geïmplementeerd moet hebben om overschrijding van de implementatietermijn te voorkomen. (Apart is al bekend gemaakt dat de implementatie in Nederland alwéér uitgesteld is). Verder schrijft de  minister dat “De Europese Commissie heeft in het vierde kwartaal van 2019 geen zaken wegens te late implementatie geseponeerd.” De minister informeert de Tweede Kamer niet dat de Europese Commissie de ingebrekestelling inzake de EPBD op 10-10-2019 heeft geseponeerd. De EPBD is door minister Blok, zijn voorgangers van VROM sinds 2002 en zijn opvolgers van BZK nooit correct geïmplementeerd, volgens EnergyClaim. Het Nederlandse energielabelsysteem en de regelgeving inzake energiebesparing in gebouwen hebben nooit voldaan aan de EPBD. Wij vermoeden daarom dat de seponering een politiek besluit is, dat mogelijk te maken heeft met de aanstelling van Frans Timmermans als klimaat-commissaris van de Europese Commissie. Nederland weigert al sinds 2003 om de EPBD-richtlijn correct na te leven. Daardoor stagneerde energiebesparing en de energietransitie in de gebouwde omgeving. EnergyClaim-participanten raakten hierdoor gedupeerd. Zij worden al sinds 2003 belazerd en benadeeld door de regering en overheid (VROM, EZ, BZK). De Raad voor Accreditatie en certificerende instellingen waaronder Kiwa werk(t)en mee aan de benadeling van bedrijven en burgers. Ook ten koste van het klimaat, de welvaart, en de toekomst. kamerbrief-inzake-stand-van-zaken-implementatie-richtlijnen-in-het-4de-kwartaal-2019

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuw(ste) energielabel voor gebouwen wéér vertraagd

Conform onze verwachting is er opnieuw vertraging in de introductie van een energielabel voor gebouwen dat (wat meer) zal voldoen aan de EPBD-richtlijn van de Europese Unie. In een ‘kamerbrief’ van 9 januari 2020 kondigt minister Knops aan dat het nieuw(st)e energielabel pas op 1-1-2021 verplicht zal zijn. In dat nieuwe label wordt (eindelijk!) de energiebehoefte van een woning of gebouw uitgedrukt als de benodigde energie per vierkante meter per jaar: kWu/m2/jr. Deze indicator is gangbaar in de rest van de Europese Unie. Sinds het begin van deze eeuw pleitten AvEPA en anderen al voor deze indicator, maar de overheid koos voor systemen die niet logisch waren en niet voldeden aan de letter en geest van de Europese wet. Mede daardoor flopten de Nederlandse energielabels alsmaar en werden EnergyClaim-participanten benadeeld. En het tempo van energiebesparing in gebouwen was tijdens de kabinetten Balkenende en Rutte beangstigend laag. Nederland blijft onnodig veel gas verbranden en burgers betalen zich te pletter voor dat gas. Het uitstel van de energietransitie zorgt voor onnodige opwarming van de aarde en grote schade aan de welvaart van de meeste burgers.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Minister Knops informeert Tweede Kamer over nieuw energielabel

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z24579&did=2019D50703 Als u het stuk goed leest dan ziet u dat de geraffineerde tekst het allerbelangrijkste verdoezelt: De Nederlandse regering heeft meer dan 15 jaar een puinhoop gemaakt van het energielabel en de energietransitie. De situatie is onhoudbaar. Daarom moet de regelgeving nu voor de zoveelste keer aangepast worden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim vraagt de Europese Commissie om de schade te vergoeden

De staat weigert de schade te vergoeden die werd veroorzaakt toen de regering een einde maakte aan aangekondigd beleid voor energiebesparing in gebouwen. Vanaf 2002 begon de regering het aangekondigde beleid om 4 miljoen woningen energiezuinig te maken te saboteren. Het gedrag van de regering werd zwalkend, afwachtend en zelfs contraproductief. Energiebesparing stagneerde, waardoor gespecialiseerde bedrijven gedupeerd werden. Die bedrijven waren door de overheid juist aangemoedigd om zich te specialiseren en certificeren om de energiebesparing te helpen realiseren. Privaat-gefinancierde energiebesparingsbedrijven (vertegenwoordigd door de Stichting EnergyClaim) werden buitenproportioneel zwaar gedupeerd. Het gerechtvaardigde vertrouwen van onze achterban werd geschonden. Vervolgens weigerde de regering vanaf 2003 om de Europese richtlijn ‘EnergiePrestaties van Gebouwen (EPBD)’ correct te implementeren. Daardoor werd de achterban van EnergyClaim opnieuw zwaar benadeeld. De Nationale ombudsman bekritiseerde het gedrag van de regering, maar minister Donner negeerde de adviezen van de ombudsman. Op enkele bedrijven na weigerde de regering (ministeries van VROM en BZK) om nadeelcompensatie te betalen voor de schadelijke consequenties van haar gedrag. Nederlandse rechters wezen ons verzoek om schadevergoeding en naleving van de Europese wet af. De Europese Commissie is volgens EnergyClaim mede-verantwoordelijk voor de schade, omdat ‘Brussel’ verzuimde om Nederland aan de EU-regels te houden en de EPBD-richtlijn dus niet correct uitgevoerd werd. De Europese Commissie stelde Nederland wel 4 keer in gebreke, maar verzuimde steeds om correcte implementatie van de EPBD af te dwingen. Daardoor bleef het energiebesparingstempo laag en leed de achterban van EnergyClaim veel schade. Mede door die lakse houding van de regering is het tempo van energiebesparing (en de energietransitie) in Nederland achtergebleven bij de rest van Europa. De Stichting EnergyClaim zal de Europese Commissie vragen om de schade te vergoeden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Eneco verkocht aan Mitsubishi: Geef de opbrengst terug aan de burgers/klanten

De NOS bracht vanochtend het nieuws dat energiebedrijf Eneco verkocht zal worden aan het Japanse conglomeraat Mitsubishi Corporation voor 4.1 miljard euro. Eneco is eigendom van 44 gemeenten. Die gemeenten krijgen allemaal een deel van de opbrengst, maar zij verliezen de jaarlijkse uitkeringen. De waarde van Eneco is gebaseerd op haar bezittingen, (monopolie)rechten, winstgevendheid van de afgelopen jaren en de verwachte winsten in de toekomst. De winst komt hoofdzakelijk van klanten (burgers, bedrijven, overheden) die energie en diensten afnemen. De vraag is nu of de opbrengsten door gemeenten ’verjubeld’ gaan worden,  of dat zij terug vloeien naar de burgers en bedrijven die Eneco zo waardevol gemaakt hebben. Het zou mooi zijn als de opbrengst gebruikt wordt om energiebesparing te stimuleren.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen