EnergyClaim e.a. vs Kiwa: comparitiezitting = 13 juni 2018

De comparitiezitting in de zaak Stichting EnergyClaim e.a. vs Kiwa NV certificatie zal plaatsvinden op 13 juni 2018 om 09.30 uur.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Alle EnergyClaim stukken liggen bij de Hoge Raad

Op 1 december heeft de Staat met een schriftelijke toelichting gereageerd op de cassatiedagvaarding door EnergyClaim. Op 15 december heeft EnergyClaim in repliek het verweer van de Staat bestreden. Op 12 januari zal de Procureur-Generaal een datum vaststellen waarop de Advocaat-Generaal van de HR zal concluderen. Dat is doorgaans 3 of 4 maanden later. Vervolgens kunnen partijen nog reageren op de visie van de A-G. Naar verwachting volgt een arrest in september 2018. Bel of mail ons indien u een toelichting wenst.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim in syllabus Europees Recht UvA

Het EnergyClaim-vonnis van de Rechtbank Den Haag in 2014 is ieder jaar vaste kost voor ca. 700 studenten Europees Recht van de Universiteit van Amsterdam. Pieter Levenbach van de Stichting EnergyClaim mocht in 2017 een gastcollege verzorgen en is gevraagd om dat in 2018 opnieuw te doen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

PBL: ‘Rutte-3 haalt klimaatdoelen bij lange na niet’

Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet het vage plan van Rutte III óók niet zitten. https://www.ad.nl/politiek/rutte-3-haalt-klimaatdoelen-bij-lange-na-niet~a917cf51/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Boetes voor ontbreken energielabel zijn mogelijk onterecht

De inspectie ILENT heeft 23 boetes uitgedeeld vanwege het ontbreken van een energielabel bij de verkoop van gebouwen. Zie: https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/10/19/boetes-voor-verkoop-utiliteitsgebouwen-zonder-energielabel

EnergyClaim is van mening dat energielabels niet-rechtsgeldige documenten zijn. Juridisch en inhoudelijk rammelt het energielabel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Klimaatonvriendelijk regeerakkoord = teleurstellend, déjà vu

Het Nederlandse energie- en klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving is sinds 2002 een drama. Van ambitieuze plannen kwam vrijwel niks terecht. De 4 kabinetten Balkenende en Rutte I en II waren voor het milieu rampzalig. Honderden miljoenen euro’s werden verkwist aan zinloze, ineffectieve, energieverkwistende gekkigheden zoals het niet-rechtsgeldige energielabel. Men diende de belangen van slechts een kleine groep mensen en bedrijven, ten koste van de belangen van de bevolking (klimaat, gezondheid, veiligheid en welvaart). Nederland kelderde op duurzaamheidsranglijsten, van koploper tot achterblijver.
Ironisch is dat Gerrit Zalm, die tijdens kabinetten Balkenende I & II volgens insiders een drijvende kracht was achter het hinderen van energiebesparing, nu zo’n belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van een regeerakkoord. Dat akkoord verhoogt de energiekosten voor burgers maar blijft het tempo van energiebesparing afremmen. Niet het terugdringen van de verbranding van fossiele brandstoffen is de prioriteit, maar de afvang en opslag van CO2. Dat is een peperdure, energieverslindende methode om CO2 in de grond te stoppen. De nadruk zou moeten liggen op het minder verbranden van fossiele brandstoffen, door energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzaam opgewekte energie. Ook het direct gebruiken van CO2 in de glastuinbouw of industrie is aantrekkelijker dan opslag onder de grond.

Het regeerakkoord bestaat wéér uit plannen en luchtballonnen voor de zeer lange termijn, terwijl de geschiedenis heeft bewezen dat (nieuwe) regeringen zich vaak niet houden aan plannen en besluiten van eerdere regeringen. Ook hebben we te maken met bestuurders die de wet niet naleven, zoals de EU-EPBD-richtlijn. De Nederlandse regering focust vooral op akkoorden en convenanten, maar die worden vaak niet nageleefd. Burgers, bedrijven en het milieu zijn alsmaar de dupe.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

ILT-Jaarverslag 2016 over het energielabel

Echt waar, onderstaande staat in het jaarverslag (van mei 2016). Commentaar is onnodig…

“2.10 Het energielabel voor gebouwen
Wie in Nederland een gebouw verkoopt of verhuurt, moet een definitief energielabel overdragen aan de nieuwe eigenaar. Meestal hebben verkopers van huizen dit prima geregeld: circa 85 %. De ILT herinnert verkopers er per brief aan dat een energielabel wettelijk verplicht is. Zij kunnen dat dan alsnog regelen.
Een energielabel is belangrijk omdat de nieuwe bewoners daarmee kunnen zien wat de energieprestatie is van hun nieuwe woning. En ook waar het verbeterpotentieel van de woning ligt. Dit is Europese regelgeving: de Europese Unie hoopt dat energielabels uiteindelijk een positief effect hebben op het tegengaan van de opwarming van de aarde.
Wat doet de inspectie?
De ILT toetst na minimaal zes weken na de attenderingsbrief of er alsnog een label is geregistreerd voor verkochte woningen. Zo niet, dan start het traject last onder dwangsom (LOD).
Klus
Vanwege de hoge aantallen en het intensieve traject van de LOD’s is dit een tijdrovende klus. Verder betreft het burgers die het soms niet eens zijn met de regelgeving of iets niet begrijpen en in sommige gevallen onterecht een brief kregen vanwege foutieve registratie. Dat levert veel extra werk op bij het Meld- en Informatiecentrum (MIC) van de ILT, omdat burgers snel de telefoon pakken.”

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Pieter Winsemius wil een goed plan

BNR zond op 30 september een item uit over de visie van oud-milieuminister Pieter Winsemius op het klimaatbeleid. Niet een minister, maar een goed plan is nodig. BNR: “Als oud-minister van milieu ziet Winsemius in huisisolatie een snelle oplossing, die tergend langzaam door de laatste paar kabinetten is behandeld.” Zie het BNR artikel en de link naar de uitzending.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Milieudefensie wint rechtzaak om schonere lucht

In Nederland is de lucht op veel plaatsen nog steeds te zwaar vervuild. Milieudefensie eiste dat Nederland aan de verplichte (Europese) normen voldoet. De rechter geeft Milieudefensie gelijk, en beveelt de overheid om overal de normen voor buitenluchtkwaliteit te halen. Zie: https://www.parool.nl/amsterdam/milieudefensie-wint-rechtszaak-om-schonere-lucht-in-de-stad~a4515381/

Al rond 2001, toen het EnergiePrestatieAdvies nog volop in ontwikkeling was, wisten wij (EPA-bedrijven) al dat het binnenklimaat van een woning of gebouw of school niet gezond kan zijn als de aangevoerde buitenlucht vies is.  Klimaatinstallaties kunnen lang niet alle problemen oplossen en zijn kostbaar.

De in 2002 aangenomen Europese EPBD richtlijn (Energie Prestatie van Gebouwen) heeft tot doel dat gebouwen en woningen niet alleen zuiniger worden, maar ook gezonder. Daarvoor is schone, gezonde buitenlucht nodig. De Europese Commissie en de WHO hebben normen opgesteld voor de maximaal toegestane luchtvervuiling. Maar de Nederlandse overheid weigerde om de EPBD en de ‘schone lucht’ richtlijnen correct te implementeren.

EnergyClaim vraagt sinds 2013 de rechter om de overheid te dwingen om de EPBD-richtlijn correct te implementeren. Helaas duurt dat proces erg lang, maar de uitspraken in de zaken van Urgenda en Milieudefensie zijn zeer bemoedigend. In ieder geval zal schonere buitenlucht het makkelijker maken om een gezond binnenklimaat te realiseren.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

CBS: Overheid vangt 25 miljard euro aan milieubelasting

Het CBS rapporteert dat de Staat in 2016 25.3 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen heeft ontvangen. Een stijging van 3% t.o.v. 2015. Brandstof en motorrijtuigenbelasting leverden resp. 8.1 en 5.6 miljard europ op. De energiebelastingen leveren 5 miljard op; een stijging van 10.7%. Milieubelastingen treffen vooral huishoudens, die 2/3 ervan moeten betalen.

Het aandeel van milieubelastingen en -heffingen in de belastingopbrengsten is in Nederland 9%. In Duitsland, België en Frankrijk is dat ongeveer de helft. Het gemiddelde in de Europese Unie is 6.3%.

In 2000 betaalde een huishouden gemiddeld 867 euro voor energie. In 2016 was dat 1672, een stijging van 93%. Bron(nen): CBS.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen