Certificatiediensten zonder de vereiste accreditatie: massale misleiding

Kiwa en diverse andere certificerende instellingen mochten van de overheid zónder de voorgeschreven accreditatie van 2007 tot 2013 bedrijven certificeren conform de richtlijn BRL 9500. De BRL 9500 richtlijn was volgens de Raad voor Accreditatie tot 2012 niet-accreditatiewaardig. (Blijkbaar) op verzoek van de overheid werkte de RvA mee aan de misleiding van bedrijven (en burgers), door te faciliteren dat de certificerende instellingen jarenlang zonder de voorgeschreven accreditatie bedrijven certificeerden. Het gedrag van de regering, de RvA, de installatiesector (in feite de eigenaar van de BRL 9500) en enkele andere partijen heeft er mede toe geleid dat het Nederlandse energielabel niet geloofwaardig werd en nooit heeft voldaan aan de Europese EPBD-richtlijn. Momenteel wordt het energielabelsysteem wéér herzien, in opdracht van BZK. EnergyClaim voert met- en namens een groep adviesbedrijven een rechtszaak tegen certficerende instelling Kiwa, o.a. omdat Kiwa (o.a) jarenlang zonder de noodzakelijke accreditatie certificeringsdiensten verkocht aan de bedrijven. Volgens de – door de overheid bepaalde en aangewezen – regels waren (of zijn) zijn daardoor energielabels niet rechtsgeldig.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.