‘Ontspoorde’ berichtgeving over EnergyClaim

Zo nu en dan verschijnt er een (juridische) beschouwing van de uitspraken van rechters in de zaak EnergyClaim vs De Staat der Nederlanden. Helaas geven die artikelen en opinies een beperkt en vertekend beeld van de EnergyClaim, omdat slechts de uitspraken worden geconsulteerd. Daardoor worden lezers niet geïnformeerd over de werkelijke aard van de zaak: de overheid maakte opgewekte verwachtingen niet waar, het gerechtvaardigde vertrouwen van (gedupeerde) bedrijven werd geschonden, er is sprake van ernstig onbehoorlijk bestuur, en meer. De overheid was zich volledig bewust van de schadelijke consequenties van haar handelen, maar besloot om aan slechts een kleine selectie van gedupeerden compensatie toe te kennen. Toen de gedupeerden waar EnergyClaim voor opkomt (particulier gefinancierde bedrijven) vroegen om (nadeel)compensatie vingen wij bot. De overheid hield, zoals zo vaak, haar poot stijf (op wat corrumperende voorstellen na – waar wij niet op ingingen). Het gedrag van de overheid (minister(ie)s van VROM/WWI/BZK/EZ) werd niet alleen door EnergyClaim bekritiseerd, maar ook door de Nationale ombudsman, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Europese Commissie. Het gevolg van het ambtelijk en bestuurlijke wangedrag was dat energiebesparing sinds 2003 stagneerde in Nederland, en dat de bedrijven die door de overheid waren gestimuleerd om zich te specialiseren in energiebesparing zwaar gedupeerd raakten. De EnergyClaim achterban is gespecialiseerd in het – op een verantwoorde wijze – zuinig maken van woningen en gebouwen. Wij gaven gehoor aan de oproepen die de overheid vanaf 1999 deed om te focussen op energieprestatie-advisering. Diezelfde overheid besloot vervolgens om ons op allerlei manieren tegen te werken (en het energiebesparingstempo te verlagen). Onze achterban is benadeeld en eist schadevergoeding/nadeelcompensatie. Wij moedigen mensen die geïnteresseerd zijn in de materie aan om niet alleen naar de uitspraken van rechters te kijken, maar ook naar het werkelijke verhaal: Een valse, liegende, manipulerende, corrumperende, schadeveroorzakende overheid die enorme financiële schade toebrengt aan een specifieke groep van energiebesparingsbedrijven.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.