Europese leiders reageerden niet adequaat op brandbrief EnergyClaim

Op 10 december 2015 schreef EnergyClaim een ‘brandbrief’ naar EU-commissaris Arias Cañete, met kopieën naar Frans Timmermans en Martin Schulz. De Europese Commissie reageerde op 2 januari 2016 namens commissaris Arias Cañete dat zij al haar middelen gebruikt om correcte uitvoering van de EPBD in alle lidstaten te bewerkstelligen, en dat zij het Nederlandse energielabelsysteem nog bestudeert. Helaas heeft dat niet geleid tot correcte naleving van de richtlijn door Nederland. Verder hebben onze serieuze signalen dat Nederland de Europese wet niet naleeft, dat Nederland energiebesparing tegenwerkt, dat Nederland anti-Europees handelt, en dat de Europese Commissie het Nederlandse wangedrag al meer dan een decennium accepteert niet geleid tot adequate actie door de Europese Commissie. EnergyClaim letter to EU-Commissioner Arias Cañete, Frans Timmermans and Martin Schulz 20151210 (signature and emails removed)

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim dient klacht in bij het EHRM

Heden 18 april 2019 heeft EnergyClaim bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een klacht ingediend over de uitspraak van de Hoge Raad op 19 oktober 2018.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim > EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens e.a.

EnergyClaim zet de strijd voort in Europa. Wij leggen de zaak voor aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een gang naar het EU-Hof van Justitie is lastiger maar dat bestuderen wij nog. Daarnaast dienen wij klachten en verzoeken in bij de Europese Ombudsman, de Europese Commissie (opnieuw), het Europees Parlement, EU-commissaris Verstager, e.a.. Wij vinden het onbegrijpelijk en zelfs bizar dat de Nederlandse rechters geen onrechtmatigheden zien in het gedrag van de Staat waarover wij hun oordeel gevraagd hebben. Zelfs het rapport van Nationale ombudsman dr. Alex Brenninkmeijer en de 4 procedures door de Europese Commissie hebben ons niet geholpen. EnergyClaim handhaaft haar eis dat er compensatie komt  voor de schade die de Staat bewust aanrichtte bij onze achterban (energiebesparingsbedrijven). Ook blijven wij eisen dat de Staat – dus ook het kabinet – correct gaat voldoen aan de Europese EPBD (richtlijn). Ministers moeten zich toch óók aan de wet houden…?!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Haagse rechters wijzen claim tegen KIWA af

De rechtbank Den Haag heeft op 20 maart 2019 de claim van EnergyClaim e.a. tegen KIWA afgewezen. Bedrijven die door KIWA zijn of waren gecertificeerd voor EPA en energielabels voelen zich benadeeld, o.a. omdat KIWA niet geaccrediteerd was (tussen 2007 en 2013) inzake energielabels. Accreditatie van KIWA door de Raad voor Accreditatie was een vereiste en een belangrijk aspect van de kwaliteitsborging. De rechtbank heeft een groot gedeelte van de zaak niet beoordeeld, omdat de rechters van mening zijn dat de zaak draait om de vraag of energielabels rechtsgeldig zijn. In hun vonnis concluderen de rechters dat de energielabels – ondanks het ontbreken van accreditatie en andere merkwaardigheden - wèl rechtsgeldig zijn, voornamelijk omdat SenterNovem/AgentschapNL (nu RvO) de labels een afmeldnummer gaf en registreerde, waardoor “het energielabel de goedkeuring en geldigheid van de overheid verkreeg”. EnergyClaim heeft de rechtbank meer dan 10 redenen geleverd waaróm energielabels in de betreffende periode NIET-rechtsgeldig kunnen zijn, en ziet geen reden haar visie op deze materie te wijzigen.  Wordt vervolgd.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim reageert op bizarre uitspraak van de Hoge Raad

Over enkele weken maken wij bekend welke stappen de Stichting EnergyClaim heeft genomen en nog zal nemen, na de bizarre uitspraak van de Hoge Raad. De Nederlandse rechters (rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad) zien blijkbaar géén onrechtmatigheden in het contraproductieve en discriminerende gedrag (het jarenlang benadelen van energiebesparingsbedrijven) van de regeringen Balkenende en Rutte. NB: De desastreuze consequenties van die weerstand tegen energiebesparing zijn nu voor iedereen zichtbaar en voelbaar in de portemonnee…

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Veel ‘constructieve’ kritiek op plannen Ministerie van BZK inzake Bouwbesluit/BENG

Het ministerie van BZK overweegt om de eisen voor “Bijna EnergieNeutrale Gebouwen” onnodig energieverspillend te maken. In de huidige plannen legt het ministerie de nadruk op ‘compensatie’ van die energieverspilling, door duurzamere energiebronnen in te zetten in combinatie met dure installaties, in plaats van te concentreren op energiebesparing. Meer dan 50 marktpartijen roepen de overheid op om juist te focussen op het voorkómen van een grote energiebehoefte, vooral door optimale isolatie van de constructie. EnergyClaim loopt al jaren voorop met diegenen die de energiebehoefte van gebouwen laag proberen te maken. Essentieel daarbij is dat een gezond binnenklimaat gewaarborgd is. Overigens: De oorsprong van de huidige EnergyClaim ligt in de periode rond 2002-2003, toen de overheid besloot om verduurzaming van de woningvoorraad af te remmen in plaats van te stimuleren. Ondanks de enorme (formele) ambities van de regering komt er van de verduurzaming maar weinig terecht, vanwege het onduidelijke en zwalkende beleid. EnergyClaim typeert dit gedrag van de overheid al jaren als ‘contraproductief’. Zie voor meer informatie de ‘internetconsultatie’: https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_bouwbesluit_2012_ivm_beng_2020

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Minister Ollongren: betere methode voor het meten van de energieprestatie, als alternatief voor energielabel

Tijdens het parlementair overleg met de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hedenmiddag deed minister Ollongren de toezegging: “voor de zomer wordt de kamer geïnformeerd over de zoektocht naar een betere methode voor het meten van de energieprestatie, als alternatief voor het energielabel.” https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/energiebesparing-energieprestatie-van-gebouwen

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nederland moet kiezen tussen besparen en verkwisten

Nederland staat op het punt om te kiezen voor een nieuwe manier waarop onze woningen ontworpen worden.
Deze cartoon (©NII 2019) zet aan tot nadenken: Energie besparen, OF Energie verkwisten.
Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Ronde tafel ‘energielabel’ in Tweede Kamer was een oppervlakkig gedoe

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/energielabels  Teleurstellende, oppervlakkige vertoning. Triest. Energeia schrijft hierover op 14-2-2019: “Weinig liefde voor vereenvoudigd energielabel in Tweede Kamer

Het vereenvoudigd energielabel kan op weinig enthousiasme rekenen, blijkt tijdens een hoorzitting over energielabels en energie-indexen in de Tweede Kamer. De betrouwbaarheid laat te wensen over en het zet niet voldoende aan tot het verduurzamen van woningen.”

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Rechtbank-vonnis inzake EnergyClaim vs KIWA vertraagd

De rechtbank Den Haag zou op 6 februari 2019 uitspraak doen in de zaak van EnergyClaim e.a. vs KIWA. Er kwam geen vonnis, maar op 13 februari ontvingen we wel (eindelijk) het proces verbaal van de comparitiezitting van 6 december 2018.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen