CBS: Overheid vangt 25 miljard euro aan milieubelasting

Het CBS rapporteert dat de Staat in 2016 25.3 miljard euro aan milieubelastingen en -heffingen heeft ontvangen. Een stijging van 3% t.o.v. 2015. Brandstof en motorrijtuigenbelasting leverden resp. 8.1 en 5.6 miljard europ op. De energiebelastingen leveren 5 miljard op; een stijging van 10.7%. Milieubelastingen treffen vooral huishoudens, die 2/3 ervan moeten betalen.

Het aandeel van milieubelastingen en -heffingen in de belastingopbrengsten is in Nederland 9%. In Duitsland, België en Frankrijk is dat ongeveer de helft. Het gemiddelde in de Europese Unie is 6.3%.

In 2000 betaalde een huishouden gemiddeld 867 euro voor energie. In 2016 was dat 1672, een stijging van 93%. Bron(nen): CBS.nl

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Engeland weigert (ook) de EPBD correct te implementeren

In het Verenigd Koninkrijk is ophef ontstaan over de weigering van de regering om de EPBD correct uit te voeren. Andrew Warren, voorzitter van de British Energy Efficiency Federation, signaleert vele tekortkomingen in de uitvoering van de EPBD. De Britse regering is van mening dat men de richtlijn wél juist uitvoert. Maar in de praktijk wordt de Europese EPBD-richtlijn volgens Warren op vele punten niet nageleefd, waardoor er te weinig energiebesparende maatregelen genomen worden. Bron: BusinessGreen.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Hoge Raad verwijst EnergyClaim naar de rol van 15 september 2017

EnergyClaim c.s. vs de Staat stond voor 11 augustus 2017 op de rol. De Procureur-Generaal en de rolraadsheer hebben laten weten dat in deze zaak artikel 80a RO niet voor toepassing in aanmerking komt en dat zal worden voortgeprocedeerd. De zaak is verwezen naar de rol van 15 september 2017 voor conclusie op verstek.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Pier Vellinga legt uit waarom de energietransitie al 30 jaar faalt

In een artikel van Hidde Middelweerd legt hoogleraar Pier Vellinga uit hoe lobbyisten ‘zand in de machine’ strooien om de energietransitie te remmen.

Zie www.duurzaambedrijfsleven.nl Hoogleraar Pier Vellinga: ‘Geen enkele euro meer naar fossiel’ op 1-8-2017.  (De link is te lang om hier te plaatsen).

Noot redactie: De zaak EnergyClaim beschrijft in groot detail hoe de overheid, samen met bepaalde marktpartijen, ervoor zorgde dat energiebesparing in gebouwen jarenlang is uitgesteld. Onderdeel van de strategie van de overheid was het tegenwerken en beschadigen van energiebesparingsbedrijven zoals de Energieprestatie Adviseurs (EPA-bedrijven).

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

EnergyClaim: cassatie bij de Hoge Raad is ingesteld

Op 11 juli 2017 heeft EnergyClaim cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Energielabel A-kantoor slurpt energie als een label D-kantoor – Energeia

Voor abonnees van Energeia: http://energeia.nl/nieuws/703630-1707/energielabel-a-kantoor-slurpt-energie-als-een-label-d-kantoor

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Brussel niet tevreden over Nederlands energielabel

Nederland is door de Europese Commissie op 14 juni ’aanvullend’ in gebreke gesteld omdat ‘Brussel’ nog steeds niet overtuigd is dat het Nederlandse energielabel voldoet aan de EPBD-richtlijn. De EPBD had op 4 januari 2006 geïmplementeerd moeten zijn, maar dat is nog steeds niet correct gebeurd. Al 11 jaar dreigt een boeteprocedure voor Nederland.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Trump doet NL-ministerraad na!

President Trump heeft op 1 juni aangekondigd dat de VS zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs.

De actie van Trump lijkt erg veel op het besluit van de Nederlandse ministerraad van 25 augustus 2005 om zich niet te houden aan de EU-richtlijn “Energie Prestaties van Gebouwen”. Het feit dat het Nederlandse kabinet toen weigerde om de EU-wetgeving na te leven was een enorme schok voor het bedrijfsleven dat zich inzet om energiebesparing te realiseren. E.e.a. heeft geleid tot de EnergyClaim.

Kritiek door het huidige kabinet op Trumps klimaatbesluit is dus niet terecht: De Nederlandse regering gaf in 2005 zélf het voorbeeld. Als gevolg daarvan stokte het energiebesparingstempo in Nederland en bleef de CO2-uitstoot van Nederland onnodig hoog.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Milieudefensie start kort geding om schone lucht

Milieudefensie wacht al een jaar op een behandeling van de rechtszaak om schone lucht. Daarom wil Milieudefensie nu een kort geding starten om snel een uitspraak te krijgen dat in Nederland de lucht overal schoon moet zijn en (minstens) aan richtlijnen voldoet. Allemaal in het belang van uw gezondheid en het milieu. Zie: https://steun.milieudefensie.nl/kortgedinggezondelucht

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Tweede Kamervragen voor minister Plasterk betr. ‘Energielabel is waardeloos’

Tom van der Lee en Linda Voortman (beiden van GroenLinks) hebben op 28 april 2017 Kamervragen gesteld aan minister Plasterk over de opmerking van FedEC (en BNR presentator Bas van Werven) dat het energielabel waardeloos is.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen