EnergyClaim vraagt de Europese Commissie om de schade te vergoeden

De staat weigert de schade te vergoeden die werd veroorzaakt toen de regering een einde maakte aan aangekondigd beleid voor energiebesparing in gebouwen. Vanaf 2002 begon de regering het aangekondigde beleid om 4 miljoen woningen energiezuinig te maken te saboteren. Het gedrag van de regering werd zwalkend, afwachtend en zelfs contraproductief. Energiebesparing stagneerde, waardoor gespecialiseerde bedrijven gedupeerd werden. Die bedrijven waren door de overheid juist aangemoedigd om zich te specialiseren en certificeren om de energiebesparing te helpen realiseren. Privaat-gefinancierde energiebesparingsbedrijven (vertegenwoordigd door de Stichting EnergyClaim) werden buitenproportioneel zwaar gedupeerd. Het gerechtvaardigde vertrouwen van onze achterban werd geschonden. Vervolgens weigerde de regering vanaf 2003 om de Europese richtlijn ‘EnergiePrestaties van Gebouwen (EPBD)’ correct te implementeren. Daardoor werd de achterban van EnergyClaim opnieuw zwaar benadeeld. De Nationale ombudsman bekritiseerde het gedrag van de regering, maar minister Donner negeerde de adviezen van de ombudsman. Op enkele bedrijven na weigerde de regering (ministeries van VROM en BZK) om nadeelcompensatie te betalen voor de schadelijke consequenties van haar gedrag. Nederlandse rechters wezen ons verzoek om schadevergoeding en naleving van de Europese wet af. De Europese Commissie is volgens EnergyClaim mede-verantwoordelijk voor de schade, omdat ‘Brussel’ verzuimde om Nederland aan de EU-regels te houden en de EPBD-richtlijn dus niet correct uitgevoerd werd. De Europese Commissie stelde Nederland wel 4 keer in gebreke, maar verzuimde steeds om correcte implementatie van de EPBD af te dwingen. Daardoor bleef het energiebesparingstempo laag en leed de achterban van EnergyClaim veel schade. Mede door die lakse houding van de regering is het tempo van energiebesparing (en de energietransitie) in Nederland achtergebleven bij de rest van Europa. De Stichting EnergyClaim zal de Europese Commissie vragen om de schade te vergoeden.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.