Pers Aandacht EnergyClaim

Berichten over de EnergyClaim

Zie ook de startpagina www.EnergyClaim.nl voor berichten.

EnergyClaim heeft de Staat (regering, overheid) juridisch aangepakt omdat de aangesloten bedrijven schade hebben ondervonden door het gedrag van de Staat. Er is weinig interesse bij de media. Blijkbaar is het gedrag van de regering en overheid geen reden voor serieus onderzoek.  Hieronder wat berichten…

Bedrijven dreigen met claim om energielabel

TROUW.NL, ANP

AMSTERDAM (ANP) – Bedrijven die energielabels toekennen, dreigen met juridische stappen tegen de overheid. Ze stellen dat het label zo impopulair is, dat ze nauwelijks werk hebben. Hierdoor zouden ze een grote schadepost hebben door investeringen en gemiste inkomsten.

De bedrijven bevestigen op een gezamelijke website een bericht hierover in Trouw. Ze hebben de handen ineengeslagen in het comité Energyclaim. De ondernemingen rekenden op een vaste inkomstenstroom omdat het ministerie van VROM het energielabel als een verplicht keurmerk introduceerde voor koop-en huurwoningen. Later bleek echter dat VROM geen sanctie oplegt voor het weigeren van de keuring.

,,Ondanks alle waarschuwingen bracht de overheid onze sector de afgelopen jaren zware schade toe”, zo stelt het comité in een verklaring op internet. ,,Na enorme vertragingen zadelde men de markt op met een gebrekkig systeem. De overheid neemt echter haar verantwoordelijkheid niet. Het imago van energielabels is beschadigd en de markt valt zwaar tegen. Wij vinden dat het nu de hoogste tijd is om een schadeclaim in te dienen bij de overheid.”

Er zouden zich tot december zeventig bedrijven bij het comité hebben aangediend.

—————————————————————————————-

Verstrekkers energielabel zonder werk

TROUW.NL Frank Straver

Bedrijven die energielabels voor huizen afgeven, zitten in de problemen. Het energielabel, dat in januari werd ingevoerd, is zo impopulair dat vele tientallen labelverstrekkers amper werk hebben. Voor kleine bedrijven, vaak eenmanszaken, dreigt dit naar eigen zeggen uit te lopen op een faillissement.

Installatie- en adviesbedrijven hebben naast het afgeven van energielabels vaak ander werk. Zij gaan niet over de kop door het gebrek aan labelopdrachten, maar hebben investeringskosten die niet de verwachte terugverdiensten opbrengen.

De labelaars rekenden op een gegarandeerde stroom aan werk, omdat het ministerie van Vrom het energielabel introduceerde als een verplicht keurmerk bij de verkoop of verhuur van een woning. Het moet inzicht geven in de energiezuinigheid van huizen. Rond de introductie bleek dat Vrom geen sanctie oplegt voor het weigeren van keuring.

In het comité Energyclaim hebben 66 boze labelbedrijven zich verenigd. Zij vinden dat hun ten onrechte een miljoenenmarkt is voorgespiegeld. Het comité verwijt de overheid onbehoorlijk bestuur en dreigt met juridische stappen, om zo samen minimaal 20 miljoen euro aan investeringen en misgelopen inkomsten terug te eisen.

Het ministerie van Vrom kent de klacht van labelbedrijven. „Ik kan me voorstellen dat sommige bedrijven op meer werk hadden gerekend, maar de markt heeft ook een eigen verantwoordelijkheid”, aldus een woordvoerder. „Vrom komt in januari met een nieuwe campagne om het label vanuit een positieve benadering te promoten en overweegt geen sanctiemaatregel.”

___________________________________________________

Boete voor woningeigenaren zonder energielabel

Woningeigenaren die een huis zonder energielabel verkopen of verhuren, krijgen voortaan een boete van maximaal 405 euro. Dat meldt het ministerie van Wonen en Rijksdienst. Het label, dat aangeeft aan hoe zuinig een huis is met gas, elektriciteit en warmte, moet ertoe leiden dat woningen energiezuiniger worden.

Volkskrant.nl  Door: Joost van der Meer         Bron: ANP

Zie verder: http://www.volkskrant.nl/economie/boete-voor-woningeigenaren-zonder-energielabel~a3824051/

Noot EnergyClaim: ten tijde van zitting van het Gerechtshof Den Haag op 23-1-2017 was er, voor zover bekend, nog nooit een boete opgelegd voor het ontbreken van een energielabel.

——————————————————————————————

Minister Blok riskeert miljoenenboete met Doe-Het-Zelf energielabel – Bouwformatie 15-12-2014:

https://www.perssupport.nl/persbericht/88403/minister-blok-riskeert-miljoenenboete-met-doe-het-zelf-energielabel

————————————————————————————

Energie (wan)prestatie soap

Opinie door Teun Bokhoven, voorzitter Duurzame Energie Koepel, in Energie+, editie februari 2006

(noot: dit artikel beschrijft perfect de situatie die geleid heeft tot de EnergyClaim)

—————————————————————————————————

NRC: Domme obstructie

Een domme obstructieve move van de VVD-fractie. Het verplichte energielabel vloeit voort uit een Europese richtlijn, dus tegenstemmen is slechts uitstel van executie – dat ook nog 90 miljoen euro per jaar aan boete kost. Een goed ingeburgerd energielabel biedt economische voordelen waar een partij als de VVD juist zijn vingers bij af zou moeten likken. Ten eerste kost het de overheid niets. Er hoeft geen cent subsidie bij; het enige dat de overheid doet is handhaven. Ten tweede kost het huiseigenaren niets, terwijl het wel geld kan opleveren. Heb je geen zin om verbeteringen aan te brengen? Prima, dan reutelen de antieke CV en de gasmeter verder en gaat het huis met energielabel F de verkoop in.

Investeer je wel in energiebesparing dan verlaag je niet alleen je energiekosten, je verhoogt ook de verkoopwaarde van je woning.

Zo wees eerder onderzoek van Rotterdam School of Management uit dat huizen met een zuinig energielabel nu al voor 3,5 procent tot 5 procent meer verkocht worden. Met een verplicht energielabel kan de waarde van energiebesparing alleen nog maar beter in de verkoopprijs tot uiting komen. Hoort u een huiseigenaar klagen?

————————————————————————————-

Kamer wil geen verplicht energielabel

Bij de stemmingen op 20 november jl. (2012, red) in de Tweede Kamer werd het geamendeerde voorstel tot wijziging van onder meer de Woningwet verworpen, gericht op de verplichte invoering van het energielabel. Alleen PvdA, SP, Groen Links en 50+ stemden voor. De belangrijkste oorzaak is het tegenstemmen van de VVD, die daarmee de eigen minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, in een lastige situatie brengt.

Nederland loopt namelijk al flink achter qua implementatie van de EPBD en daarom heeft het ministerie in de afgelopen maanden nogal wat extra inspanningen gedaan om alsnog aan de Europese afspraak te voldoen. Een schriftelijke ronde van het OverlegPlatform Bouwregelgeving (OPB) in augustus leverde nogal wat gesputter op en extra vragen. De ingelaste extra OPB-ronde is nog gaande (ingelaste vergadering op 23 november) maar de politiek lijkt het uit te brengen advies overbodig te maken.

De volgorde – Tweede Kamer stemt terwijl het OPB nog bezig is – toont de haast aan, maar het resultaat is stagnatie. Minister Blok mag nu in Brussel gaan uitleggen waarom het hier zo lang duurt en bovendien het er niet van zal komen. Aan de andere kant heeft Stichting EnergyClaim samen met 75 onafhankelijke energie-adviseurs de  Staat gedagvaard vanwege de vertraging. De dagvaarding werd betekend precies een dag voor het AO, dat de Kamer hierover op 15 november hield met de minister.

Op 16 november, weer een dag later, bracht de Stichting EnergyClaim een persbericht uit, dat te lezen is op http://www.energyclaim.nl/wp-content/uploads/Staat-gedagvaard-door-EnergyClaim-Persbericht-16-11-2012.pdf  We citeren daaruit de volgende passage:


De weigering van Nederland om de EPBD correct te implementeren heeft vanaf (eind) 2003 tot grote schade geleid bij bedrijven die zich hebben ingezet voor energiebesparing in woningen en gebouwen. Vooral veel bedrijven die zich – op verzoek van de overheid – zijn gaan specialiseren in het maken van energieprestatieadviezen en energieprestatiecertificaten zijn gedupeerd. De opgegeven schade bedraagt meer dan € 51 miljoen. EnergyClaim komt sinds 2007 op voor de belangen van gedupeerden.
De Nationale ombudsman heeft klachten van EnergyClaim in 2010 gegrond verklaard. De Europese Commissie heeft Nederland al 2 keer in gebreke gesteld voor de niet-correcte implementatie van de EPBD-richtlijn.


De extra OPB-ronde waarvan sprake is in dit bericht heeft overigens vooral betrekking op bestaande bouw. Wanneer daarbij sprake is van ‘ingrijpende renovatie’ – een nieuw begrip in het Bouwbesluit – zal ook aan eisen qua energieprestatie moeten worden voldaan op nieuwbouwniveau. Welk effect de stellingname van de Tweede Kamer heeft op dit adviestraject valt nog te bezien.

Bijzonder is dat het energielabel-traject vooral het domein is van de private EPA-adviseurs, o.a. verenigd in EnergyClaim, maar dat het verplichte label via de vergunningplicht voor bouwwerken en een nieuwe vorm van ‘melding’ ingeval van ingrijpende renovatie ook het werk van BWT gaat raken. Voor de definitie van dat begrip verwijst het voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit naar de herziene richtlijn energieprestatie, waarin deze term wordt gebruikt als “… meer dan 25 % van de oppervlakte van de gebouwschil renovatie ondergaat.”

Het laat zich om allerlei redenen aanzien dat over dit onderwerp de komende tijd op allerlei fronten discussie zal plaatsvinden: Europa, Tweede Kamer, rechtbank, enzovoort. BWTinfo volgt de discussie op de voet en houdt u op de hoogte.

Bron: vrije nieuwsgaring, NOS, Cobouw, EnergyClaim

Zie: http://www.bwtinfo.nl/nieuws/2012/11/kamer-wil-geen-verplicht-energielabel

————————————————————————————–

Energielabel wordt verder versimpeld

VOLKSKRANT
VAN ONZE VERSLAGGEVER MICHAEL PERSSON       
AMSTERDAM – Het energielabel voor woningen wordt verder versimpeld en kan straks door huizenbezitters zelf worden ingevuld. Het uiteindelijke doel, energiebesparing, raakt steeds verder uit zicht, vrezen critici.Volgens minister Stef Blok van Binnenlandse Zaken ‘moeten we woningeigenaren niet lastigvallen met ingewikkelde berekeningen’, zo schrijft hij in een brief, die vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Ook denkt hij dat kosten kunnen worden bespaard als er geen specialist meer op bezoek hoeft te komen om de energiesituatie te bepalen; die kijkt op afstand mee.Het is een nieuwe ontwikkeling in een hoofdpijndossier, dat al sinds eind jaren negentig loopt. Na een ambitieus begin (onder de naam energiecertificaat) is dit instrument om energiebesparing in woningen te stimuleren zo ver uitgekleed, dat Nederland niet meer voldoet aan de in Europees verband afgesproken eisen. Brussel heeft Nederland al in gebreke gesteld en dreigt met boetes.De nu door Blok voorgestelde light-versie van het energielabel is ‘een creatieve oplossing om aan de Europese eisen te voldoen’, denkt directeur Frans Rooijers van energieonderzoeksbureau CE Delft. ‘Maar het effect op de energiebesparing lijkt gering.’Volgens makelaarsvereniging VBO kan de eigenhandige invulling tot verkeerde labels leiden. ‘Misleiding ligt op de loer’, zegt een woordvoerder.Of Nederland hiermee aan de Europese richtlijn voldoet, is de vraag, zegt Luc Werring van het Clingendael International Energy Programme, die in Brussel aan de norm werkte. ‘Er is in de richtlijn geen ruimte voor een light-certificaat dat een eigenaar zelf kan invullen, zoals voorgesteld in de brief.’http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/energielabel-wordt-verder-versimpeld~a3445624/—————————————————————————————————————————-

Verplicht energielabel sneuvelt in de Kamer

20 november 2012
DEN HAAG (Energeia) – De Tweede Kamer heeft deze dinsdagmiddag het wetsvoorstel verworpen dat bedoeld was om het energielabel voor huizen per 2013 verplicht te stellen. Minister Stef Blok (VVD) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wilde
vasthouden aan het blokkeren van een woningoverdracht als sanctie voor het ontbreken van een energielabel. Een meerderheid van de Kamer vindt dit te streng en/of te ingewikkeld en daarmee te duur.

Het wel of niet verplicht stellen van het energielabel is al jaren een politiek punt van discussie. Een energielabel zegt hoe energie(on)zuinig een woning is en werd geïntroduceerd in het kader van een Europese richtlijn die van lidstaten eist dat zij werk maken van energielabels.

Nederland stelde het label wel verplicht, maar omdat er geen sprake was van een sanctie bij afwezigheid van een energielabel had die eis feitelijk geen kracht.

Het was minister Piet Hein Donner (CDA) die aan de gang ging met het wetsvoorstel voor een verplicht label; een verkoopakte zou niet mogen passeren zonder energielabel.
Zijn opvolger (Donner verkaste naar de Raad van State) Liesbeth Spies zette die lijn door en ook Blok koos ervoor om het voorstel te handhaven. De VVD-fractie gaf op dit punt deze dinsdag geen steun aan de liberale minister.

Door niet te voldoen aan de Brusselse richtlijn riskeert Nederland een boete. Brussel stelde Den Haag al in gebreke omdat het energielabel hier niet werkelijk verplicht is. De stichting Energyclaim, vertegenwoordiger van bedrijven die hoopte geld te verdienen aan de markt voor en rond energielabels, stelt de Nederlandse staat verantwoordelijk voor gemiste inkomsten. Energyclaim vindt dat Nederland het energielabel nooit degelijk heeft ingevoerd en eist EUR 51 mln.

Een motie die bij de stemmingen over het energielabel wel met applaus door de Kamer werd ontvangen was er een van VVD en CDA samen, waarin de regering wordt opgeroepen om een “brandbrief” te schrijven naar de commissie Stoiber in Brussel. Die commissie gaat over de implementatie van Europese eisen op lidstaatniveau. De aangenomen motie wil dat bij Stoiber wordt gevraagd om een doorlichting van de EU-richtlijn waar het energielabel onder valt op “administratieve lasten en de totstandkoming”. De kamermeerderheid die voor de motie stemde, wil dus niet nog eens een dergelijke eis van Brussel krijgen.

Frank Straver
f.straver@energeia.nl

Copyright©, Energeia, 2012

————————————————

Energieadviseurs dagen staat

Energieadviseurs slepen de staat voor de rechter omdat die een Europese energierichtlijn voor woningen en kantoren niet goed zou hebben ingevoerd. Daardoor heeft de beroepsgroep 51 miljoen euro schade geleden, laat stichting Energyclaim, waarin circa tachtig onafhankelijke adviseurs verenigd zijn, vrijdag weten.

Volgens de stichting hebben bedrijven die zich vanaf 2003 hebben ingezet voor energiebesparing in woningen en gebouwen grote schade geleden doordat de richtlijn, de EPBD, niet correct is ingevoerd. Vooral veel bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het maken van energieprestatieadviezen en energieprestatiecertificaten zijn gedupeerd, aldus de stichting.

De EPBD is gericht op het terugdringen van het energiegebruik, zodat de CO2-uitstoot afneemt. De richtlijn schrijft onder meer voor dat een verkoper of verhuurder een energieprestatiecertificaat moet overhandigen aan de koper of huurder.

De EPBD moest uiterlijk in 2006 in de Nederlandse wetgeving zijn ingevoerd. Volgens Energieclaim heeft Nederland door in 2007 het energielabel te introduceren onder druk van Europa de richtlijn op een ‘minimalistische wijze’ geïmplementeerd. Dat is echter niet wat werd bedoeld met een energieprestatiecertificaat, aldus de energieadviseurs.

Het ministerie van Economische Zaken was vrijdagmiddag niet direct bereikbaar voor een reactie.

http://www.nd.nl/artikelen/2012/november/16/energieadviseurs-dagen-staat

  • geplaatst:
  • 16-11-2012 – 16.31
  • laatst gewijzigd:
  • 16-11-2012 – 16.31
  • auteur:
  • Novum

zie ook:

http://www.metronieuws.nl/nieuws/adviseurs-slepen-staat-voor-rechter-om-energielabel/IWIlkp!dFxG3DSdl7SPxjyZBuUKRQ/

Adviseurs slepen staat voor rechter om energielabel

Energieadviseurs slepen de staat voor de rechter omdat die een Europese energierichtlijn voor woningen en kantoren niet goed zou hebben ingevoerd. Daardoor heeft de beroepsgroep 51 miljoen euro schade geleden, laat stichting Energyclaim, waarin circa tachtig onafhankelijke adviseurs verenigd zijn, vrijdag weten.

Volgens de stichting hebben bedrijven die zich vanaf 2003 hebben ingezet voor energiebesparing in woningen en gebouwen grote schade geleden doordat de richtlijn, de EPBD, niet correct is ingevoerd. Vooral veel bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het maken van energieprestatieadviezen en energieprestatiecertificaten zijn gedupeerd, aldus de stichting.

De EPBD is gericht op het terugdringen van het energiegebruik, zodat de CO2-uitstoot afneemt. De richtlijn schrijft onder meer voor dat een verkoper of verhuurder een energieprestatiecertificaat moet overhandigen aan de koper of huurder.

De EPBD moest uiterlijk in 2006 in de Nederlandse wetgeving zijn ingevoerd. Volgens Energieclaim heeft Nederland door in 2007 het energielabel te introduceren onder druk van Europa de richtlijn op een ‘minimalistische wijze’ geïmplementeerd. Dat is echter niet wat werd bedoeld met een energieprestatiecertificaat, aldus de energieadviseurs.

Het ministerie van Economische Zaken was vrijdagmiddag niet direct bereikbaar voor een reactie.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Europa tikt Nederland op de vingers

DEN HAAG – De Nederlandse regering is terechtgewezen door de Europese Commissie (EC) over het duurzaamheidsbeleid.

Volgens de EC heeft Nederland de EU-richtlijn Energieprestaties van Gebouwen (EPBD) niet goed ingevoerd. Vooral over het energielabel maakt de EC zich zorgen. De regering moet snel met maatregelen komen, anders hangt ons land een rechtszaak boven het hoofd.

Op 7 april kreeg de regering de zogeheten Letter of Formal Notice (LFM).Vorige week donderdag kreeg de Europese Commissie antwoord van de regering.

Pieter Levenbach, die het balletje in 2004 aan het rollen bracht bij de Europese Commissie, is dolblij. Volgens hem is het de tweede keer dat Nederland in gebreke wordt gesteld. “In 2006 was dat ook al het geval.” Hij hoopt op een goed systeem dat de gebouwde omgeving wel verder helpt.

Hij schat ook in dat “het zwaarste machtsmiddel van de EC” gunstig kan uitpakken voor de Energyclaim van minstens 40 miljoen euro die hij bij het Rijk heeft ingediend. “Het kabinet-Balkenende 1 draaide het Energie Prestatie Advies de nek om. Honderden adviseurs werden daar de dupe van”, licht Levenbach toe.

Ook Luc Werring die als topambtenaar de EPBD opstelde is blij met de boodschap van de Commissie aan het adres van Nederland. Volgens hem had het energielabel al in 2006 verplicht moeten zijn. “Nederland heeft de Europese Commissie jarenlang voorgelogen”, verklaart hij.

Inhoudelijk mankeert er volgens Werring ook van alles aan het huidige energielabel. Hoe dat komt? “Als je zegt dat het niets is, wordt het ook nooit iets.” Een gedegen label met energieadvies levert volgens Werring een belangrijke impuls op voor de bouw. Vooral starters werden volgens Werring de dupe van het „ondermaatse beleid‟.

Het kabinet is van mening dat de EPBD-richtlijn wel correct is ingevoerd. “Wel blijft het aantal verstrekte energielabels in de koopsector achter”, verklaart een woordvoerder. “We treffen aanvullende maatregelen. ” Ze doelt op het voornemen om woningen per 1 januari 2013 niet zonder label over de toonbank te laten gaan. Het kabinet wil geen waardeoordeel geven over de brief van de Europese Commissie.

(Bron Cobouw)

NRC, 22-10-2011, door Marcel aan de Brugh:

MILJOENENBOETE DREIGT IN PROCES OVER ENERGIELABEL

Al meer dan 10 jaar ligt Pieter Levenbach in de clinch met de overheid. Begin 2000 starte hij een bedrijf gespecialiseerd in energiebesparing en certificering. Net als veel soortgelijke bedrijven investeerde hij fors in de opleiding van adviseurs. Toenmalig minister Jan Pronk (PvdA) had in 1999 immers aangekondigd 4 miljoen huizen energiezuiniger te gaan maken. Het zou veel nieuwe werkgelegenheid brengen. Meer dan 2.900 energieadviseurs waren nodig.

Maar in 2002 veegde het kabinet-Balkenende I alle plannen van tafel. “Onze branche werd zo goed als vernietigd”, zegt Levenbach. Hij had zelf 20 man in dienst. Die moest hij de jaren daarna een voor een ontslaan.

Levenbach was van 2000 tot 2007 voorzitter van de Associatie van Energie Prestatie Adviseurs. Hij maakte van dichtbij mee hoe de Nederlandse overheid de invoering van de Europese richtlijn voor energiebesparing in gebouwen vanaf 2002 traineerde en uitstelde. De overheid gaf als reden dat ze de hoge administratieve kosten vreesde, terwijl de burger beloofd was dat de overheid die kosten juist naar beneden zou brengen.

Levenbach vermoedt dat er ook andere belangen spelen: gasbelangen. Immers, hoe zuiniger de huizen, hoe minder aardgas de staat verkoopt, hoe lager de gasinkomsten.

Eind 2007 verkocht Levenbach zijn bedrijf, gefrustreerd door het grillige overheidsbeleid. Een jaar later startte hij het comité EnergyClaim, dat compensatie wil voor gedupeerden. In 2010 oordeelde de Nationale Ombudsman dat de overheid onbehoorlijk had gehandeld. Het ministerie van VROM had in 1999 verkeerde verwachtingen gewekt met de aankondiging van het grootschalige energiebesparingsprogramma. En het ministerie had te weinig rekening gehouden met de belangen van de energie-adviseurs.

Minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA) heeft laten weten de kritiek van de ombudsman niet te delen. Zijn ambtenaren zijn nog wel in gesprek gegaan met EnergyClaim om een oplossing te zoeken, maar dat is op niks uitgelopen.

Voor het ministerie is er geen aanleiding opnieuw te overleggen, laat een woordvoerder weten. EnergyClaim heeft nu besloten naar de rechter te stappen.

De Europese Commissie heeft afgelopen april Nederland “in gebreke” gesteld wegens de weigering om de richtlijn energiebesparing in gebouwen correct uit te voeren. De ingebrekestelling is een eerste stap in een proces dat kan leiden tot een miljoenenboete voor Nederland.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

EnergieGids januari 2009, Jaargang 2, nummer 1: zie ook http://www.energiegids.nl/

EnergyClaim wil compensatie voor EPA-adviseurs

Zeker 80 energieprestatieadviesbedrijven – van zzp’ers tot grote bedrijven – zijn de perikelen rondom het invoeren en naleven van het energielabel voor woningen en gebouwen zat: zij willen compensatie van de Nederlandse overheid. De bedrijven hebben zich gebundeld in het comité EnergyClaim. De voorzitter van het comité Pieter Levenbach, tot eind 2007 voorzitter van de Associatie van Energie Prestatie Adviseurs (AvEPA) vindt dat “door jarenlange trainering en verkeerde invoering van het label een beroepsgroep zwaar is benadeeld en zelfs gediscrimineerd.”

Dat is nogal wat wat u beweert?

“Ja, maar het gaat inmiddels om minstens honderd bedrijven die beschadigd zijn. Wij vinden dat er sprake is van onbehoorlijk, zwalkend bestuur. Daar starten wij onze claim mee. Misschien moeten wij zelfs spreken van kwaadaardig bestuur, want de overheid werd steeds prima geïnformeerd over de schade die aangericht werd, en toch ging ze ermee door.”

Kunt u uw beweringen hard maken?

“Wij vinden dat we voldoende bewijs hebben om dit hard te maken. Sinds 2002 heeft de overheid besluit-na-besluit ten koste van EPA genomen. Neem de huidige aanpassing van het label: wij constateren zeker 10 eigenaardigheden op het door minister Van der Laan voorgestelde prototype van het vernieuwde label.
Bijvoorbeeld: er wordt op het label een totaal verbruik in megajoules aangegeven. Dat snapt bijna geen consument. De minister zegt dat andere indicatoren pas in het derde kwartaal 2009 mogelijk worden, terwijl Energie Prestatie Adviseurs en software-bouwers er geen probleem mee hebben om nu al makkelijkere termen als kWu en m3 gas te hanteren. Dat is echt een gemiste kans, opnieuw.”

Bent u niet bang zelf een claim aan de broek te krijgen, bijvoorbeeld wegens smaad?

“Waarom? Ons dossier is overtuigend. Wij baseren ons op feiten en analyses van wat er gebeurd is. Wij hebben VROM aangeboden om al onze communicatie te dubbelchecken op waarheidsgehalte. Het comité EnergyClaim wil natuurlijk geen verkeerde informatie naar buiten brengen. Maar het ministerie van VROM/WWI weigert al jaren de zaak te bespreken. Het heeft op 5 december 2008 wel aangeboden om een proces van mediation te starten, waarbij de kosten van de mediator voor rekening van VROM/WWI zijn. Wij willen daar natuurlijk op ingaan, maar een startdatum is nog steeds niet bekend. Intussen loopt de schade verder op.”

Wat wilt u hiermee bereiken?

“Dat bedrijven worden gecompenseerd voor de schade die ze opgelopen hebben door het overheidsbeleid. Wellicht worden we een handje op weg geholpen door de Europese Commissie, vanwege de nalatigheid van Nederland bij het implementeren van de Europese richtlijn EPBD, waar het label uit is voortgevloeid. Wij houden Eurocommissaris Piebalgs op de hoogte over de merkwaardige situatie rond EPA en energielabels in Nederland.”

Hoe nu verder?

“Als comité willen wij tot een adequate oplossing komen met de overheid. Aangezien de zaak steeds verder escaleert moeten we de zaak nu noodgedwongen professioneler aanpakken. Daarom brengen we de EnergyClaim onder in een stichting. De stichting kan geld inzamelen ten behoeve van juridische bijstand en andere onkosten. Naar verwachting zullen deze maand de stichting en een nieuwe website www.energyclaim.nlactief zijn.”

Bent u nog wel voorstander van het Energielabel?

“Ja natuurlijk. Ondanks de merkwaardigheden en tekortkomingen is ‘iets’ natuurlijk altijd beter dan ‘niets’. De kosten van energie stijgen ruim 4 x sneller dan de inflatie. De energiekosten dreigen voor velen onbetaalbaar te worden. Maar naar onze mening kan het beleid veel beter en effectiever. Er zijn al vaak suggesties gedaan voor een nuttiger energielabel en zinvoller beleid. De EPBD schrijft in feite niet het door Nederland ‘uitgeklede’ energielabel voor, maar een deskundige Energie Prestatie Advies. Vooral kopers van woningen hebben belang bij een volledige EPA, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.” (HW)

———————————————————————

Adviseurs boos over zwalkbeleid energielabel

VOLKSKRANT http://www.volkskrant.nl/economie/adviseurs-boos-over-zwalkbeleid-energielabel~a315958/

van onze verslaggever Wouter Keuning

Het inzetten op energiebesparing bij bestaande woningen en kantoren is een van   de manieren om de recessie te lijf te gaan. Tot deze conclusie kwam het   Centraal Plan Bureau (CPB) vorige maand. Maar de kans lijkt klein dat de   theorie van het CPB de komende jaren praktijk gaat worden. Gekrakeel onder   energielabelaars en -adviseurs zijn er, samen met zwalkend en niet al te   doortastend Haags beleid, de oorzaak van dat Nederland op dit gebied in de   afgelopen zeven jaar van koploper in Europa tot rodelantaarndrager is   geworden.

Het idee achter de twee vliegen die volgens het CPB met deze ene klap geslagen   moeten worden, is simpel: de maatregelen – zoals het aanbrengen van dubbel   glas en isolatie of de installatie van hoogrendementsketels – zijn op korte   termijn uitvoerbaar en creëren werkgelegenheid bij bedrijven die door de   crisis worden getroffen.

En omdat er veel meer bestaande gebouwen zijn dan er jaarlijks worden   bijgebouwd, zijn de milieueffecten van deze maatregelen ook veel groter dan   maatregelen die gericht zijn op nog te bouwen kantoren en woningen.

Dat brancheverenigingen van bouw- en installatiebedrijven en clubs als FNV   Bouw en Het Klimaatbureau zich met groot enthousiasme op het CPB-rapport   stortten, is dus niet verwonderlijk.

Ook Meer Met Minder (MMM) was verheugd met het rapport. Het projectbureau werd   in 2007 in het leven geroepen door de overheid en een aantal   brancheverenigingen om voor het jaar 2020 de overheidsdoelstelling te   realiseren van 30 procent minder energieverbruik in 2,4 miljoen bestaande   kantoren en woningen.

Maar de bevindingen van het CPB hebben een wrange bijsmaak voor veel zogeheten   EPA-adviseurs (van ‘Energieprestatie-Advies’), de mensen die woningen en   kantoren sinds 2002 voorzien van energielabels en eigenaren advies geven   over verduurzaming van bestaande gebouwen.

Isabelle Sternheim, directeur van het EPA-centrum Nederland, zegt: ‘Wij werden   al in 2002 op het ministerie van Economische Zaken uitgenodigd, waar we te   horen kregen dat labeling en advieswerk vanaf dat moment heel veel   werkgelegenheid zouden gaan opleveren. Het ministerie moedigde ons actief   aan om deze branche uit de grond te stampen.’

Sternheim zegt dat veel mensen zich, ‘met het verhaal van EZ over   werkgelegenheid in het achterhoofd’, in de kosten hebben gestoken om alle   benodigde EPA-certicaten te halen. De certificeringsinstelling KBI heeft ze   inmiddels aan ruim 350 bedrijven uitgegeven, maar de markt voor   energielabels, constateert Sternheim, ‘is nooit van de grond gekomen’.

Volgens haar is de belangrijkste oorzaak dat particulieren geen enkele reden   hebben om de benodigde investeringen te doen. De labels moeten sinds 1   januari 2008 weliswaar verplicht worden overlegd bij de verkoop van een   pand, maar er bestaat geen sanctie voor gebouweigenaren die dat niet doen.

‘Woningbezitters en eigenaars van kantoorpanden doen dit soort investeringen   alleen als er een noodzaak is’, zegt Sternheim. ‘Nu ontbreekt die volledig.’   Ze haalt Groot-Brittannië aan als voorbeeld van een land waar het beter is   geregeld. ‘Daar moet je 600 pond betalen als je geen energielabel kunt   overleggen bij verkoop.’

Pieter Levenbach, oud-voorzitter van de AvEPA (Associatie van Energie   Prestatie Adviseurs), sluit zich aan bij Sternheim: ‘In 2006 is Nederland   door Brussel gedwongen die energielabels in te voeren. Waarom Nederland er   niet aan wilde, weet ik niet, maar er is hard gelobbyd door Nederland om   ervan af te komen. Toen Brussel bleef volhouden dat het moest, heeft de   Nederlandse regering gekozen voor de meest minimalistische invulling van de   regels. Dat is ten koste gegaan van de effectiviteit.’

Meer Met Minder moet zich nadrukkelijk gaan bezighouden met het verminderen   van de papieren rompslomp voor particulieren die met het aanvragen van   informatie en subsidie gepaard gaat. Maar de oprichting van de club zal noch   volgens Sternheim, noch volgens Levenbach iets veranderen aan de acceptatie   en effectiviteit van het label . Sterker nog, zegt Sternheim: ‘Dit is het   zoveelste ding waaraan EPA-adviseurs zich moeten aanpassen. We hebben alle   certificaten die we moeten hebben, en nu moeten we weer 500 euro gaan   betalen om een cursus te doen die nodig is om via Meer Met Minder   maatwerkadvies te mogen geven.’

Ervoor kiezen dat niet te doen, is volgens Levenbach ‘bijna geen optie’. ‘De   subsidies van het rijk verlopen straks via Meer Met Minder. Wil jij die aan   je klanten doorberekenen, dan kan dat alleen als je bij MMM bent   aangesloten.’

Adviseurs moeten MMM straks 40 euro betalen per uitgebracht advies. Dat zet   kwaad bloed, zegt Levenbach. ‘Het is volkomen absurd. Er wordt weer een   ambtenarenapparaat boven op de markt gezet dat buitensporig veel macht en   invloed krijgt.’ Sternheim: ‘Het milieu is een vehikel geworden om geld mee   te verdienen. Dat zie je nu ook bij Meer Met Minder. En zolang er nog geen   sanctie staat op het niet hebben van een label, is het probleem niet   opgelost.’

SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen kan zich goed voorstellen dat veel   EPA-adviseurs er inmiddels ‘doodziek’ van worden. ‘Zij zijn jarenlang van   het kastje naar de muur gestuurd, en dan krijgen ze nu dit weer.’ Ook hij   benadrukt dat huizen en kantoorpanden pas verduurzaamd zullen worden als de   overheid mensen daartoe aanzet met financiële prikkels. Zijn voorstellen   daartoe heeft hij net ‘voor de vierde keer in een aantal jaren’ aan de   minister gestuurd, zegt hij.

Chris Bruijnes, programmadirecteur van MMM, herkent zich niet in de kritiek.   ‘We zijn geen ambtenaren en we hebben geen winstoogmerk. De 40 euro die   vanaf 2010 betaald moet worden per advies, hebben we nodig om de markt te   kunnen ondersteunen. Het is bovendien een relatief klein bedrag. De omzet   per opdracht bedraagt duizenden euro’s.’

Ook de kritiek dat EPA-adviseurs min of meer gedwongen worden zich bij MMM aan   te sluiten omdat ze anders geen subsidies aan de klant zouden kunnen   doorberekenen, weerspreekt hij. ‘De overheid zet generieke middelen in. Die   mag ze niet eens door één partij laten gebruiken.’ En over het ontbreken van   een sanctie: ‘Dat is nou eenmaal de afspraak die in het convenant is   gemaakt.’

Diederik Samsom, Tweede Kamerlid van de PvdA, denkt dat het chagrijn bij de   EPA-adviseurs vooral historisch is te verklaren. Tegen Meer Met Minder heeft   hij niks. ‘Het moet zich nog bewijzen, en we moeten sowieso een tandje of   vijf bijschakelen om de overheidsdoelstellingen te realiseren. Maar als er   een club is die ervoor zorgt dat mensen makkelijker aan subsidies komen en   minder papierwerk hebben, hoor je mij niet klagen.’

Kader
Oud voorzitter van de  Associatie van Energie Prestatie Adviseurs (AvEPA) Pieter Levenbach overweegt namens de door hem opgerichte Comité EnergyClaim een klacht in te dienen tegen de Nederlandse staat. In het comité zijn inmiddels bijna 90 bedrijven vertegenwoordigd die vinden dat zij ‘onredelijk zware schade’ hebben
geleden doordat de overheid ‘zwalkend, onbehoorlijk, treuzelend en ronduit discriminerend beleid’ heeft gevoerd inzake EPA (Energie Prestatie Advies) en energiebesparing. ‘In 1999 waren volgens studies van de overheid 2900 EPA-adviseurs nodig om meer dan 4 miljoen woningen en gebouwen door te lichten en de eigenaren te begeleiden naar energiebesparing’, aldus Levenbach. ‘In 1999
kondigde toenmalig VROM-minister Pronk aan dat tussen 2000 en 2010 4 miljoen woningen een (voor particulieren vrijwel gratis) energie prestatieadvies zouden krijgen plus subsidie om de woningen te verbeteren. Maar in 2002 trok Balkenende I de stekker uit EPA em recentere kabinetten hebben daar geen verandering in gebracht.’ De schade die de in EnergyClaim verzamelde bedrijven gezamenlijk
hebben geleden, als gevolg van dat zwalkende beleid, komen bij elkaar minsten op 20 miljoen euro, aldus Levenbach.

———————————————————

EnergyClaim toelichting: Met haar weigering om de EPBD-richtlijn te implementeren schoffeert de Nederlandse regering de Europese Commissie. Men riskeert willens en wetens een grote boete. Tevens negeert Nederland haar juridische en morele verplichtingen om mensen, fauna, flora, grondstoffen, planeet en klimaat te beschermen.

De EPBD-richtlijn is voornamelijk gebaseeerd op Nederlandse praktijken van rond 2001, zoals de EPN/EPC en EPA. Met de richtlijn wilde ‘Brussel’ dat alle lidstaten zaken als de EPN en EPA zouden toepassen. Maar precies toen de richtlijn van kracht werd, besloten ‘onzichtbare’ krachten om de richtlijn juist in Nederland niet verder te implementeren. Vanaf kabinet Balkenende I werkte de overheid energiebesparing tegen. Ministers komen regelmatig met geweldige ambities en steeds veranderend beleid. De enige consistentie in het beleid is het verwarrende effect daarvan. Burgers en bedrijven worden geconfronteerd met steeds wisselende informatie (vooral propaganda) en stellen beslissingen uit, in afwachting van duidelijkheid. In feite is het beleid van EZ&VROM>WWI>BZK dus contra-productief!

De media heeft weinig aandacht voor de EnergyClaim en de onderliggende problematiek van een overheid die haar afspraken, beloftes, toezeggingen en verplichtingen niet nakomt. Daardoor kan het wanbeleid alsmaar doorgaan.

Volgens Liesbeth Spies (CDA, 2003) en Pieter van Geel (CDA, 2004) was het vooral Gerrit Zalm (VVD) die sinds 2002 energiebesparing tegen hield om de opbrengst van de gasbaten te maximaliseren. Er is echter nog géén hard bewijs dat Zalm binnen het kabinet Balkenende-Zalm het belangrijkste obstakel tegen energiebesparing was. De besluitvorming binnen de ministerraad is niet openbaar. Maar nu (2013) minister Henk Kamp (VVD) in Groningen duidelijk heeft gemaakt dat de overheid absoluut géén gasbaten kan missen is het eindelijk duidelijk: Er zijn grote krachten die niet willen dat er energie wordt bespaard. Zie hieronder het artikel “Domme Obstructie” uit de NRC. Burgers, bedrijven en het milieu zijn de dupe. Al bijna 2000 miljard M3 gas is in rook opgegaan. En burgers betalen zich te pletter aan steeds hogere energieprijzen. Effectief en consistent energiebesparingsbeleid zou goed zijn voor vrijwel iedereen, maar de overheid weigert.

===========================================================

https://www.energienieuws.info/2014/12/minister-blok-riskeert-miljoenenboete.html

‘Minister Blok riskeert miljoenenboete met Doe-Het-Zelf energielabel’

by 5 jaren geleden      (= 16 december 2014)
Minister Blok heeft ten onrechte de indruk gewekt dat met het nieuwe Doe-Het-Zelf-energielabel wordt voldaan aan de Europese regelgeving. Uitlatingen van BZK-ambtenaren dat Brussel akkoord zou gaan met dit label zijn uiterst dubieus, gezien de actuele kritiek van Paul Hodson, hoofd van het Directoraat Generaal voor Energie, op het Nederlandse energiebeleid. Dat stelt Bouwinformatie.Nederland behoort allang niet meer tot de voorhoede van het Europese energiebeleid. Tot twee keer toe in 2009 en 2012 heeft de Europese Commissie Nederland formeel in gebreke gesteld met betrekking tot de invoering van Europese energieregelgeving, zoals die is vastgesteld in de zogeheten EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

In antwoord op vragen van de AvEPA (Associatie van Energie Prestatie Adviseurs) om opheldering over actuele stand van zaken schrijft Hodson dat het Nederlandse weerwoord op de twee achtereenvolgende EU-ingebrekestellingen van het binnenlandse energiebeleid ‘onbevredigend is’. ‘Verklaringen van Nederlandse autoriteiten dat verschillende onderdelen van de EPBD inmiddels zijn overgenomen – de meest recente in november 2014 – worden momenteel geanalyseerd. Pas nadat we de laatste wetgevende maatregelen hebben doorgelicht, kunnen we beslissen of de Nederlandse regering aan alle EPBD-verplichtingen heeft voldaan’, aldus het afdelingshoofd energy efficiency van het Europese Directoraat Generaal voor Energie.

Gedupeerde energieprestatie-adviseurs – verenigd in EnergyClaim – zijn al jaren verwikkeld in een juridisch gevecht met de Nederlandse overheid over een schadevergoeding voor de abrupte omslag van het Nederlandse energiebeleid. Tot het eerste kabinet-Balkenende (2002-2003) liep Nederland voorop. Het Nederlandse energiebeleid stond zelfs model voor de EPBD.

Vooruitlopend op de voorgeschreven introductie van het ‘Europese’ energieprestatiecertificaat dat kopers en huurders inzicht moet geven in het energieverbruik van de woning die zij overwegen te betrekken, hebben honderden ondernemende pioniers zich geschoold en geoefend in het (gecertificeerd) vaststellen van de energieprestatie van alle 7,5 miljoen woningen in Nederland. Goed voor 10.000 tot 12.000 banen was de verwachting.

Allemaal weggegooid geld, aldus Bouwinformatie, want vanaf 2003 heeft de overheid het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen grotendeels gestaakt, voor zover niet in woorden dan toch zeker in daden. Nederland weigerde zelfs om het verplichte energieprestatiecertificaat te introduceren. Tegen alle afspraken in, zoals onomstotelijk werd vastgesteld door de Nationale ombudsman, vier jaar geleden. ‘De klachten van EnergyClaim zijn volledig gegrond’, verklaarde toenmalig ombudsman Alex Brenninkmeijer. De staat wijst elke schadeclaim af met de dooddoener dat het herroepen van de stimuleringsmaatregelen als een bedrijfsrisico moet worden beschouwd. Voor de rechter heeft de staat zelfs volgehouden dat de EPBD ‘tijdig en juist’ is geïmplementeerd.

Het is de vraag hoe lang de Nederlandse overheid erin zal slagen ‘Brussel’ te misleiden, en een even forse als genante boete te ontlopen. Voor Luc Werring, de Nederlandse grondlegger van de EPBD, is het een uitgemaakte zaak dat het geïmproviseerde Doe-Het-Zelf-energielabel niet voldoet aan de eisen van de EPBD.

Werring was de belangrijkste adviseur van de Europese Commissie over energiezaken. Hij zegt: ‘De richtlijn laat geen enkele ruimte voor een doorgebeld, zelf opgegeven energieprestatiecertificaat. Dat zou hetzelfde zijn als autobezitters eigenhandig de APK van hun auto’s te laten invullen. Volstrekt absurd om zelf het energielabel van je huis vast te stellen. Bovendien, een richtlijn die is aangenomen, kan niet meer worden teruggedraaid of afgezwakt.’

Werring kan zich er behoorlijk over opwinden: ‘Ik maak me druk over de hypocriete instelling van Nederland. Er is consistentie te vinden in het sabotagebeleid door vijf opeenvolgende ministers, te beginnen bij Sybilla Dekker. Aanvankelijke onnozelheid is veranderd in doelbewuste berekening. Hoe komen we met de richtlijn weg zonder dat we het certificaat verplicht invoeren? Nederland heeft de Europese Commissie vakkundig zand in de ogen gestrooid.’

Alhoewel, het opleggen van boetes is geen loos dreigement. Als ook de Europese Commissie oordeelt dat Bloks Doe-Het-Zelf energielabel niet aan de EPBD voldoet, dan kan Nederland begin 2015 een maximale boete van 95 miljoen euro tegemoet zien. De huidige consultant energie en transport policy waarschuwt: ‘Ook al is die boete maar één miljoen per jaar; er is geen ministerie die op z’n begroting kan hard maken – we betalen elk jaar een miljoen – doordat we een milieurichtlijn niet hebben ingevoerd.’

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

BUSINESSINSIDER.NL 3-2-2015: CHAOS ENERGIELABEL

https://www.businessinsider.nl/chaos-rond-nieuw-energielabel-eigen-woning-claimclub-ziet-nieuwe-kans-534566/

Misschien interessant voor U om eens op te focussen?

 

Reacties zijn gesloten.