Documenten

DISCLAIMER: De Stichting EnergyClaim wil u correct informeren. Als u incorrecte informatie meent te constateren op deze website verzoeken wij u om dit direct door te geven. Ook bij onduidelijkheden of voor toelichtingen kunt u contact opnemen. Noodzakelijke aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk uitvoeren.

JURIDISCHE DOCUMENTEN: Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de Dagvaarding, Memorie van Grieven, en andere documenten die door de rechters zijn of worden beoordeeld.

Bewindspersonen die verantwoordelijk waren/zijn (tot 2015) voor energiebesparing in gebouwen en/of EPA en/of energielabels: bewindspersonen energiebesparing gebouwen . UPDATE: Stef Blok was verantwoordelijk tot januari 2017, toen hij minister van Veiligheid en Justitie werd. Blok werd toen opgevolgd door Ronald Plasterk. Sinds 26 oktober 2017 is Kajsa Ollongren als minister van Buitenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor het dossier.

Staat gedagvaard door EnergyClaim – Persbericht 16-11-2012

Levenbach & Zijdeveld artikel Cobouw, juni 2011, pag.21

Levenbach & Zijdeveld artikel Cobouw, juni 2011, pag.12

Nationale Ombudsman rapport EnergyClaim 2010-334

Luc Werring Energie april 2010

EnergyClaim introductie 16-10-2008

Teun Bokhoven – aanklagen overheid inz EPA, EPBD is nodig; EnergieGids.nl 8-7-2009

Energielabel VROM folder 2010

Energielabelfolder VROM Postbus 51 11BR2007G529-20071213-105450

EPBD richtlijn 2002-91 Nederlands

EPBD 2010-31 richtlijn NL tekst

EPBD 2010-31 amendementen 26-4-2018 EPBD 2010-31-EU and EED 2012-27-EU amendments 26-4-2018 by EU Parliament and Council

EPA Woningen ECN Jeeninga studie 2001

EPA brochure Novem 2003 ENGLISH

Clingendael milieurichtlijnen rapport 20060000_rapport_vrom

Anke van Hal artikel OFW, ESCN energielabels

Oost Flevoland Woondiensten Energielabels als sturingsinstrument

NRC huizenbezitters lopen subsidie mis 6-4-2011

Energiebesparing Nederland faalt

CDA kamerlid Spies op stage bij OFW in 2006

NRC artikel

EnergyClaim e-mail aan Tweede Kamer, 31-5-2016 met redenen waarom Nederland niet aan de Europese EPBD (richtlijn/wet!!) voldoet: EnergyClaim mail aan Tweede Kamer inz. Energielabel, 31-5-2016

Reacties zijn gesloten.