Nederland ontvangt 5e ingebrekestelling van de Europese Comissie inzake de EPBD

Op 17 maart 2022 informeerde minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer “over het feit dat Nederland op 9 februari 2022 een ingebrekestelling heeft ontvangen over de omzetting in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EED).”

Voor zover ons bekend is dit de 5e procedure van de Europese Commissie tegen Nederland inzake de EPBD. De eerste 4 procedures zijn geseponeerd, volgens ons ten onrechte. De Europese Commissie liet Nederland alsmaar wegkomen met het NIET correct naleven van de EPBD. Het intrekken van de 4e ingebrekestelling op 10-10-2019 was bizar, omdat Nederland overduidelijk de EPBD-richtlijn niet naleefde. Het energielabel van Stef Blok was een Nederlands verzinsel dat totaal niet voldeed aan de EPBD, maar toch door Brussel geaccepteerd werd.*

De Europese Commissie is sinds 2004 op de hoogte van de Nederlandse weerstand tegen naleving van de EPBD-richtlijn 2002/91 en de nieuwe versies daarvan. De eerste ingebrekestelling was al in 2006. Alhoewel de Europese Commissie allerlei verplichtingen en mogelijkheden heeft om lidstaten van de Europese Unie te dwingen om EU-wetgeving na te leven, heeft de Europese Commissie daarvan afgezien. De oproepen van EnergyClaim en zelfs Ed Nijpels om Nederland een sanctie op te leggen zijn door ‘Brussel’ genegeerd.

Het Europees Parlement keek toe en accepteerde dat zowel lidstaat Nederland als de Europese Commissie een loopje namen met de naleving en handhaving van wetgeving. Het opportunistische gedrag van Europese instanties (soms wel, soms niet de wet handhaven) ondermijnt de “Rule of Law”. Het is  een schending van de grondrechten van burgers. Die kunnen zwaar benadeeld worden als de Rule of Law wordt genegeerd of de rechtsstaat niet correct functioneert.

Vandaar de EnergyClaim, waarin 100 Nederlandse energiebesparingsbedrijven de staat aansprakelijk stellen voor schade vanwege (onder andere) het niet correct uitvoeren van de EPBD. De staat weigert de schade te vergoeden. Nederlandse rechters, tot en met de Hoge Raad, wezen alle verzoeken van EnergyClaim af, inclusief het verzoek dat de rechters de Nederlandse staat te dwingen om de Europese EPBD-richtlijn correct na te leven. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens weigerde om klachten van EnergyClaim in behandeling te nemen.

De directie van BZK heeft op 5-12-2021 een hernieuwd verzoek van EnergyClaim om compensatie afgewezen, uit naam van Minister Ollongren van BZK en mede namens EZK.

Aangezien EnergyClaim van mening is dat wij geen eerlijk proces hebben gehad en dat er nieuwe (schade veroorzakende) feiten aan het licht gekomen zijn zullen wij de zaak opnieuw onder de aandacht brengen, opnieuw compensatie eisen, en desnoods opnieuw een beroep doen op de rechterlijke macht.

*De o.i. totaal onterechte seponering van de 4e ingebrekestelling vond plaats rond de tijd dat Frans Timmermans en Diederik Samsom belangrijke rollen kregen bij de uitvoering van het EU-klimaatbeleid.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.